of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • Gemeente-hoe-zet-je-crowdfunding-succesvol-in

  Gemeente: hoe zet je crowdfunding succesvol in?

  Whitepaper van KplusV mei 2014
  Welkom in de participatiemaatschappij. Daarin werken gemeenten steeds meer samen met burgers om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De faciliterende rol van gemeenten wordt daarbij steeds groter. Maar hoe geef je deze abstracte woorden nou handen en voeten? Crowdfunding kan dan een prima middel zijn. Crowdfunding is - zeker in deze...
  Download PDF
 • Begrotingswijzer

  Begrotingswijzer 2014-2015

  Whitepaper van KPN Lokale Overheid februari 2014
  In deze begrotingswijzer 2014-2015 informeert KPN Lokale Overheid u over de nieuwste ontwikkelingen. Zo kunt u uw beleid en begroting hierop afstemmen. U krijgt bovendien een update van de actuele oplossingen die we gemeenten bieden. Van toekomstvaste oplossingen op het gebied van digitale dienstverlening, hosting, 4G en netwerkbeveiliging tot...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-35

  Loonaangifteketen

  Whitepaper van PBLQ september 2011
  De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke functie. Maar liefst 120 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten, 55% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en...
  Download PDF
 • belegger-vastgoed

  Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten

  Whitepaper van Bouwstenen voor scoiaal december 2013
  Gemeenten beseffen dat zij de maatschappelijk opgaven van deze tijd niet meer alleen kunnen aanpakken. Samenwerking met andere gemeenten is dan ook een populaire strategie om vraagstukken die beleidsvelden of de gemeentegrenzen overstijgen, ter hand te nemen. Terwijl de laatste twee decennia het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden...
  Download PDF
 • BB-25-2011-cover-special-financi-n

  Special financiën: Risky business

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2011
  De financiële risico’s stapelen zich op voor gemeenten. Tegenvallers bij de verkoop van bouwkavels baren lokale bestuurders veruit de meeste zorgen. Maar vlak ook de toenemende onzekerheden niet uit als gevolg van de decentralisatie van een aantal sociale taken. Meer en meer gemeenten zoeken houvast in risicomanagement.
  Download PDF
 • BB-20-2011-Special-consultancy-vp-klein

  Special consultancy: Externen

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2011
  Minder extern advies. Goedkoper advies. En niet meer standaard voor elk project hulp inroepen. Dat is het devies voor de overheid de komende jaren. De bezuinigingen dwingen overheden slimmer, effectiever te werken, en meer taken zelf te verrichten. En dat kan die overheid ook, beweert een hoogleraar. Voor de adviesbureaus is het slikken....
  Download PDF
 • Eurosceptische-oppositie-versterkt-Europese-Unie

  Eurosceptische oppositie versterkt Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  Ook al groeien eurosceptische partijen, hun invloed blijft beperkt omdat ze weinig mogelijkheden hebben direct verzet tegen verdere Europese integratie te plegen. Maar het is de vraag of de Europese Unie de groeiende euroscepsis het hoofd kan bieden .
  Download PDF
 • Filantropie-in-Europese-verzorgingsstaten

  Filantropie in Europese verzorgingsstaten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Filantropie speelt een steeds grotere rol in verzorgingsstaten. Overheden en openbaar bestuurders, die op zoek zijn naar nieuwe manieren om voorzieningen te financieren, zijn zich echter nog niet volledig van de mogelijkheden van filantropie bewust .
  Download PDF
 • De-weeffouten-in-de-EMU_1

  De weeffouten in de EMU

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Achteraf kan worden vastgesteld dat de ernstige problemen waarmee de eurozone te maken heeft, voor een belangrijk deel op weeffouten in de Economische en Monetaire Unie zijn terug te voeren. Veel minder duidelijk is welke die weeffouten zijn en hoe ze zijn ontstaan .
  Download PDF
 • Hervorming-van-de-Europese-Unie

  Hervorming van de Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2012
  In de huidige economische en monetaire crisis komen binnen de Europese Unie pijnlijk een gebrek aan voldoende confederaal en te veel aan intergouvernementeel karakter aan het licht. De oplossing voor de Europese Unie is een (con)federale sprong voorwaarts te maken. Dat kan op diverse beleidsvelden.
  Download PDF
Inloggen of registreren