of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • nl-nl-pz-handboek-zorginstellingen-2011-502x681

  Handboek Zorginstellingen 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen zich in een hoog tempo op. Hierdoor worden zorginstellingen blijvend geconfronteerd met een groot aantal veranderingen. Zo heeft de wijziging van de bekostiging van de kapitaallasten in de care-sector plaatsgevonden die consequenties kan hebben voor de jaarrekening 2011 e.v....
  Download PDF
 • overheidsgeld_1

  Overheidsgeld voor religieuze organisaties

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
  Een politiek en bestuurlijk controversieel thema is het financieren of subsidiëren van religieuze organisaties. Veel landelijke aandacht kreeg de motie van de Amsterdamse gemeenteraad in 2009, waarin het gemeentebestuur werd gemaand hiervan af te zien.
  Download PDF
 • Bezuinigen

  Bezuinigingsopgave van gemeenten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2011
  Nederlandse gemeenten staan voor forse bezuinigingsopgaven. Hoe kunnen een dubbel waardensysteem, toenemende maatschappelijke complexiteit en een grote bezuinigingsopgave tegelijkertijd hanteerbaar worden gemaakt? Drie benaderingen om dit krachtenveld te beheersen.
  Download PDF
 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • fin-crsis

  Toezicht op de financiële sector

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2010
  Door de kredietcrisis ligt het toezicht op financiële instellingen en financiële producten onder vuur. Hadden toezichthouders de crisis niet kunnen voorkomen? Welke mogelijkheden en beperkingen zijn er voor het toezicht op systeemrisico’s in de financiële sector?
  Download PDF
 • eurotax

  Eurotax en fiscale soevereiniteit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2010
  De Europese Commissie wil het budget van de Europese Unie hervormen. Als de huidige begroting voor de periode 2007-2013 afloopt, moet het anders met de uitgaven, de inkomsten en de besluitvorming daarover.
  Download PDF
 • waterpraat_1

  Doorbreek het waterpraatcircuit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2010
  Met de tegenwind van de ongekend heftige economische crisis ontkomt ook de watersector niet aan een besparingsronde. Dat kan door een systematische scheiding van collectieve en individuele waterdiensten en een forse besparing op de dienstverlening.
  Download PDF
 • rapport-heroverweging

  Brede heroverwegingen openbaar bestuur

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2010
  Openbaar Bestuur Onder leiding van drs. Kalden richt de werkgroep Openbaar Bestuur zich op de bestuurlijke organisatie en de daarmee samenhangende kosten van Nederland. Dit richt zich voornamelijk op het aantal ambtenaren bij de verschillende bestuurslagen en de mogelijkheden deze te reduceren. De besparingen komen voort uit een andere...
  Download PDF
 • toneel

  Advisering over kunstsubsidies

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2010
  Vanaf 1 januari 2009 worden aanvragers van cultuursubsidies in twee categorieën onderverdeeld: zij die behoren tot de basisinfrastructuur en alle anderen. Deze indeling gaat gepaard met de gelijktijdige opheffing van de tot voor kort bestaande toetsings- en controlebevoegdheid van de Tweede Kamer.
  Download PDF
 • politiepet-resized-97x141

  Aanvullend onderzoek politie Gelderland-Midden

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2010
  De commissie-Cornielje deed 2,5 jaar geleden onderzoek naar aantijgingen over wantoestanden bij de politie Gelderland. Diverse bronnen melden essentiële verschillen tussen conceptversie en eindrapport. Cornielje concludeerde dat er geen sprake was van machtsmisbruik en intimidatie bij het korps Gelderland-Midden. Maar in de conceptversie...
  Download PDF
Inloggen of registreren