of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • jb-lorenz-Nazorg-Ex-gedetineerden

  Nazorg Ex-Gedetineerden, met de handen inéén

  Whitepaper van jb lorenz januari 2022
  In het onlangs verschenen advies van de RSJ zijn korte detenties nader bekeken en blijkt dat driekwart van alle detenties korter duurt dan drie maanden. Ook deze korte detenties hebben schade tot gevolg; voor de burger, maar ook voor de maatschappij. Daarom is het van wezenlijk belang dat de re-integratie succesvol is.   Met de Wet...
  Download PDF
 • jb-lorenz_4

  De kracht van verhalen!

  Whitepaper van jb lorenz januari 2022
  Met ‘Omdat ervaring telt’ halen we op grote schaal ervaringen op, mét kwantitatieve informatie. Bijvoorbeeld ervaringen van mensen met schulden en professionals over wat het verschil maakt in de schuldhulpverlening. Door tientallen tot honderden ervaringen op te halen, geeft deze methode unieke inzichten.
  Download PDF
 • EIFFEL_4

  De rechtmatigheidsverklaring II

  Whitepaper van EIFFEL december 2021
  Vanaf de jaarrekening 2022 zullen gemeenten vermoedelijk zelf een rechtmatigheidsverklaring moeten afgeven. Daartoe moeten gemeenten hun jaarverantwoording aan een drietal criteria toetsen: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik – en oneigenlijk gebruik criterium. Tot nu toe neemt de gemeentelijke accountant deze...
  Download PDF
 • Kenniscentrum-Sport---Bewegen

  Europese financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen oktober 2021
  Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht in welke financieringsmogelijkheden er zijn. Deze whitepaper geeft een uitgebreid overzicht aan professionals die een Europese subsidieaanvraag of...
  Download PDF
 • jb-lorenz-Lessen-Deel-1

  Lessen over taakgerichte bekostiging voor specialistische jeugdhulp. Deel 1

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  jb Lorenz heeft in opdracht van het RISB Amersfoort een bureau-onderzoek uitgevoerd naar de landelijke stand van zaken en de beschikbare praktische kennis over taakgerichte bekostiging met betrekking tot de uitvoering van jeugdhulptaken. De regio wil graag leren van de ervaringen die tot nu toe in het land zijn opgedaan met deze vorm van...
  Download PDF
 • jb-lorenz-deel-2

  Lessen over taakgerichte bekostiging van specialistische jeugdhulp. Deel 2

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft jb Lorenz onderzoek gedaan naar de taakgerichte uitvoering van specialistische jeugdhulp, vormgegeven door de BSA-aanbieders in opdracht van de gemeenten in de regio Eemland. Dit onderzoek is in samenspraak met genoemde partijen vormgegeven en omvat 3 delen. Deel 1 betreft een bureau-onderzoek naar...
  Download PDF
 • jb-lorenz-Flankerende-adviezen

  Flankerende adviezen voor de gemeenten in de regio Eemland inzake taakgerichte uitvoeringsvariant Jeugdhulp

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  In april 2021 is het bureauonderzoek naar de landelijke stand van zaken en de praktische ervaringen rondom de taakgerichte uitvoeringsvariant binnen de jeugdhulp opgeleverd, gevolgd door een tweede deel dat de resultaten bevat van een onderzoek naar de mate van de transformatie en de factoren die de efficiëntie en effectiviteit van de...
  Download PDF
 • Zorg-Lokaal_2

  Hoe ga je om met financiële tekorten?

  Whitepaper van Zorg-Lokaal september 2021
  Oplopende tekorten Bijna alle gemeenten verwachten een begrotingstekort in 2021, waarvan een grote kostenpost het sociaal domein is. Met name de uitgaven voor de Jeugdzorg dragen enorm bij aan het begrotingstekort. Maar hoe kunnen oplopende tekorten inzichtelijk worden gebracht, zodat gemeenten weer grip op uitgaven krijgen? Dit door middel...
  Download PDF
 • mannen-wandelen-gesprek-loyalis-boog-b2b800-x-450

  Eigenrisicodragerschap voor de WGA: de moeite waard?

  Whitepaper van Loyalis september 2021
  In sommige gevallen bent u wel tien jaar verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering én de re-integratie van iemand die arbeidsongeschikt raakt. U kunt dit risico publiekelijk verzekeren bij het UWV of privaat bij een verzekeraar (als eigenrisicodrager). In dit whitepaper geven we u informatie en tips die u helpen bij het maken...
  Download PDF
 • Whitepaper-werkdruk-image-Loyalis-800-x-450-

  Aan de slag met werkvermogen

  Whitepaper van Loyalis september 2021
  Dé oplossing om het werkvermogen te vergroten. Vitale mensen zijn productiever. a.s.r. Vitality is een bewegingsprogramma waarin fitte medewerkers centraal staan. Een handige indicatietool geeft u inzicht in de voordelen van de inzet van a.s.r. Vitality, de kosten en opbrengsten.
  Download PDF
Inloggen of registreren