of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • klantcentraal

  De klant centraal

  Whitepaper van Kluwer november 2010
  Dat de relatie tussen klant (de burger die een beroep moet doen op het vangnet van de sociale zekerheid) en uitvoeringsinstelling niet gelijkwaardig is, blijkt wel bij de levering van de producten (inkomens-, zorg- of toeleidingsproducten). Wanneer de klant zich niet aan de regels houdt, wordt immers het geleverde product gesanctioneerd....
  Download PDF
 • HEC-slim-gejat

  Beter slim gejat dan slecht bedacht

  Whitepaper van HEC, Het Expertise Centrum oktober 2010
  Binnen landsgrenzen kunnen soortgelijke overheidsorganisaties van elkaar leren. Echter voor een aantal overheidorganisaties geldt dat er maar één van is in Nederland. Er is bijvoorbeeld maar één belastingdienst, één UWV en één RDW. Om toch te kunnen leren van vergelijkbare organisaties is het voor...
  Download PDF
 • imagesCA37A3GC

  Usability van gemeentelijke websites

  Whitepaper van SIM Groep augustus 2010
  Veelvuldig komt naar voren dat gemeenten zich willen onderscheiden van andere gemeenten in Nederland. Vervolgens wordt de gemeentelijke website hier vaak het lijdend voorwerp van. Om als eindresultaat  ook een voor de burger bruikbare en prettige website te realiseren, is er naast de vormgeving ook een grote rol weggelegd voor de...
  Download PDF
 • emc-cloud

  Cloud Computing

  Whitepaper van Dell EMC september 2010
  Cloud computing wordt vrijwel zeker de belangrijkste motor van de informatiesamenleving in de 21ste eeuw, die nieuwe manieren van leven, werken, zakendoen en besturen ontsluit. Infrastructuur, platformen en bedrijfssoftware veranderen in een dienst, zowel publiek (openbaar) als privaat (gesloten), waardoor uiteindelijk een 'network of...
  Download PDF
 • ict

  Leren van buren: onderzoek naar twee ICT-uitbestedingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

  Whitepaper van HEC, Het Expertise Centrum mei 2010
  ICT~Office heeft Het Expertise Centrum (HEC) gevraagd een onderzoek te doen naar twee grote ICT-uitbestedingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De voorbeelden betreffen de uitbesteding van de modernisering en het beheer van de ICT-systemen binnen de Duitse Defensie en de Belastingdienst in het Verenigd Koninkrijk. De ervaringen bij de...
  Download PDF
 • paarse-krokodil

  Aandacht voor regeldruk in de coalitieakkoorden van G31

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie augustus 2010
  Onderzoek naar de aandacht voor vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening in de coalitieakkoorden van de G31.   Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) is een tijdelijk en onafhankelijk adviescollege met als doel een cultuuromslag bij regelgevers te bewerkstelligen. Om de cultuuromslag te bevorderen...
  Download PDF
 • Cover---Uitvoeringsorganisaties-2-Small

  Uitvoeringsorganisaties 2.0

  Whitepaper van Capgemini oktober 2010
  Het idee dat een overheidsorganisatie gedijt bij dezelfde inrichting als een commercieel bedrijf is achterhaald. Echter, het verlangen naar structureel flexibele overheidsorganisaties leeft bij alle partijen in de omgeving van deze organisaties: burgers, media en opdrachtgevers. Dit vermogen is in de organisatie in te bouwen en de kosten daarvan...
  Download PDF
 • capgemini-basisregistraties

  Basisregistraties

  Whitepaper van Capgemini juni 2010
  Overheidsorganisaties verwerken grote hoeveelheden gegevens. Als de overheid één grote organisatie was, dan zouden de veelgebruikte gegevens naar de stand van de huidige techniek in één systeem zijn opgeslagen. Echter, de taken van de overheid zijn verdeeld over vele afzonderlijke organisaties. Basisregistraties worden...
  Download PDF
 • 7-lessen

  Zeven lessen voor e-overheid

  Whitepaper van HEC, Het Expertise Centrum mei 2010
  Er mankeert van alles aan de e-overheid: te weinig visie, geen samenhang tussen programma’s, te weinig resultaat. Nederland kan volgens Evert-Jan Mulder veel leren van andere landen in Europa, België en Denemarken bijvoorbeeld. Ook de verbinding met het EU-beleid moet verbeteren.
  Download PDF
 • zaakgericht-werken

  Hoe zaakgericht werken bijdraagt aan betere dienstverlening

  Whitepaper van Centric januari 2010
  Voor het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en meer transparantie over de afhandeling van hun verzoeken passen veel gemeenten hun organisatiestructuur aan. De lokale overheid moet daarbij rekening houden met verschillende perspectieven, zoals de eindgebruikers, het bedrijfsproces, de organisatie en de IT-afdeling. Daarom kiezen veel...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (195) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (4) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (11) Meer branches