of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • images

  Ministerie LNV handhaaft Europees mestbeleid efficiënter met SAS-oplossing

  Whitepaper van SAS Institute februari 2011
  In een omvangrijk onderzoek hebben Dienst Regelingen (DR) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een netwerk van bedrijven blootgelegd dat de Meststoffenwet op grote schaal heeft overtreden. De bedrijven vulden een fictieve afnemer in om mest buiten de boeken van de werkelijke afnemer te houden. In totaal zijn ruim 5000 boetes opgelegd....
  Download PDF
 • Warrington

  Garandeer de toekomst van uw dienstverlening aan uw Burgers

  Whitepaper van CGI februari 2011
  Warrington Borough Council (WBC) is een in 1998 opgericht district in Groot-Brittanië met circa 200.000 inwoners en een jaarlijks budget van ongeveer 490 miljoen pond. Het district wil tegen 2030 één van de beste locaties in Groot-Brittannië zijn om te wonen en werken. Burgers moeten kunnen genieten van een uitstekende...
  Download PDF
 • Wiltshire

  Wilt u dé standaard voor verandering neerzetten?

  Whitepaper van CGI februari 2011
  De gemeente Wiltshire in Groot-Brittannië is in 2009 samengevoegd met vier omliggende districten. De huidige gemeente met een jaarlijkse begroting van 880 miljoen pond verleent een compleet pakket overheidsdiensten aan haar 456.000 inwoners. Door de technologie en cultuur op een lijn te brengen, moesten de vijf aparte gemeenten...
  Download PDF
 • cover-cloudcomputing_1

  Trends in cloudcomputing

  Whitepaper van Capgemini februari 2011
  De Nederlandse overheid kan cloudcomputing alleen succesvol realiseren als de beveiliging goed geregeld is. Hiervoor is het van belang dat alle overheidsinstellingen op een consistente wijze met elkaar samenwerken en de eisen rond de beveiliging ervan eensgezind onderschrijven.
  Download PDF
 • ermelo

  ICT-infrastructuur gemeente Ermelo klaar voor shared service center

  Whitepaper van Dell EMC december 2010
  Zoals iedere gemeente zet ook Ermelo flinke stappen op weg naar een volledige digitalisering van de dienstverlening. Daar komt nogal wat bij kijken. Niet alleen op ICT-gebied, maar met name ook organisatorisch en procesmatig. "Als ICT-afdeling willen we voor blijven op de organisatie. ICT mag geen beperkende factor zijn om vernieuwing door...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-Pagina-s-van-TRIPLE-C-spiegelonderzoek-verkorte-rapportage-v3

  De burger wil dat de gemeenteambtenaar zich extra inspant

  Whitepaper van CGI 2010
  Burgers zijn tevreden over de basisdienstverlening door gemeenteambtenaren. Maar zij verwachten wel dat ambtenaren duidelijk méér doen dan nu het geval is. Gemeenten moeten hun organisatie en medewerkers hierin beter faciliteren. TNS NIPO onderzocht in opdracht van Logica de perceptie van gemeentelijke dienstverlening onder burgers...
  Download PDF
 • PinkRoccade-geg.mngt

  Gegevensmanagement in de gemeentelijke organisatie

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv oktober 2010
  De invoering van een basisregistratie betekent onder meer: eenmalig verzamelen en meervoudig gebruiken van authentieke gegevens. De gegevensverzamelingen van een gemeente zijn door de vele en verschillende taken vaak versplinterd en verspreid over de organisatie. Met de invoering van het stelsel van basisregistraties neemt het belang van...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-resultaatgerichtwerken-in-de-praktijk-INk-studie-juli2010

  Resultaatgericht werken in de gemeentelijke praktijk

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv november 2010
  Een twintigtal (managementteams van) gemeenten heeft eind 2009 en begin 2010 een begeleide INK-zelfevaluatie gedaan. De centrale vraag tijdens de evaluatie luidt: in hoeverre is er consistentie en samenhang tussen de ambities enerzijds en de interne organisatie en de informatievoorziening anderzijds. De exercitie helpt om een beeld te krijgen...
  Download PDF
 • Bedrijfsprocessenkopie

  Business Continuity Management (BCM) bij Gemeenten

  Whitepaper van Verdonck, Klooster & Associates november 2010
  Business Continuity Management (BCM) bij Gemeenten - Continuïteitsrisico's bij informatie-uitwisseling in ketenverband Gemeenten krijgen steeds meer de positie van HET loket voor de overheid en worden dan ook steeds meer aangesproken op de effectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening waaronder het borgen van de...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (195) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (4) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (11) Meer branches