of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • PinkRoccade-Innovatie-als

  Innovatie als verrijking van de dienstverlening

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv februari 2013
  Een nieuwe aanpak. Moderne, efficiënte en effectieve afdeling Burgerzaken. Met de komst van de modernisering Gemeentelijk Basis Administratie (mGBA) en de landelijke Basis Registratie Personen (BRP) gaan de gemeenten de komende drie jaar een belangrijke verandering tegemoet. Deze verandering, die zowel gevolgen heeft voor de afdeling...
  Download PDF
 • Pinkroccade-nwe-lokale-overheid

  De nieuwe lokale overheid

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv februari 2013
  De nieuwe lokale overheid. Hoe zien de verantwoordelijke managers binnen Nederlandse gemeenten de toekomst van de gemeentelijke organisatie? Hoe vinden lokale overheden aansluiting bij nieuwe vormen van publieke dienstverlening en private partijen en hoe gaan zij om met de sturing daarop? Wat vraagt het van de interne organisatie? En geldt voor...
  Download PDF
 • afbeelding-whitepaper-klantvraaganalyse

  Klantvraaganalyse

  Whitepaper van Kluwer februari 2013
  Rijk en gemeenten willen met het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) de kwaliteit van dienstverlening waar mogelijk verbeteren. Wat iedere keer weer opvalt, is dat er nauwelijks bruikbare managementinformatie met betrekking tot klantcontact en content beschikbaar is. Deze whitepaper bevat informatie over een...
  Download PDF
 • Top-five-reasons

  Vijf argumenten om Microsoft SQL op EMC unified storage te implementeren

  Whitepaper van Dell EMC januari 2013
  Wat als er een complete storage-oplossing bestond die Database Administrators kan ontzorgen daar waar het de dag-tot-dag disk performance en database-bescherming betreft? Lees in deze overzichtelijke whitepaper over EMC Unified Storage; er wordt beargumenteerd en aangetoond waarom Microsoft SQL op EMC unified Storage geïmplementeerd zou...
  Download PDF
 • Service-handbook

  Tien belangrijke stappen voor de transformatie naar IT-as-a-Service (ITaaS)

  Whitepaper van Dell EMC januari 2013
  Het transformeren van uw IT processen naar een IT-as-a-Service model – die veel traditionele IT-processen achterwegen laat om een nieuw, klantgericht service delivery proces te omarmen – biedt veel voordelen, maar tegelijkertijd ook veel uitdagingen. Ontdek tien belangrijke stappen die uw organisatie dient te zetten om een...
  Download PDF
 • IDC

  Bespaar tijd en geld door slim gebruik van Flash bij Automated Storage Tiering

  Whitepaper van Dell EMC januari 2013
  Storage optimalisatie en flash technologieën zijn niet gemaakt met de ander in het achterhoofd, ook zijn er ook geen onderlinge afhankelijkheden bekend - tot nu toe. En hoewel storage-optimalisatie is gericht op het besparen van kosten, terwijl flash bestaat om in extreme prestaties te kunnen voorzien, is er opkomende technologie die de...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-106120263-KING-publicatie-whitepaper

  Dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen

  Whitepaper van KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten december 2012
  Gemeenten zijn er voor de samenleving, niet andersom. Met andere woorden, gemeenten hebben een maatschappelijke opgave: goede dienstverlening, met tevreden burgers, bedrijven en instellingen tot gevolg. Dit is inmiddels gemeengoed. Wat ‘goede dienstverlening’ is, daarover is nog wel discussie. Is het een gestroomlijnd proces,...
  Download PDF
 • integriteit2-klein

  Aanscherping handhaving en sanctieregime in de WWB per 01-01-2013

  Whitepaper van Kluwer november 2012
  Per 1 januari 2013 is de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ van kracht en bent u als gemeente verplicht om de teveel betaalde bijstand terug te vorderen. Tevens bent u verplicht een bestuurlijke boete op te leggen. Deze whitepaper bevat een beknopte uitleg van de inhoud van de wet en een advies hoe een...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (195) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (4) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (11) Meer branches