of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • Min.v.Fin.1.

  Ministerie van Financiën: VPLEX geeft rust in stressvolle situaties

  Whitepaper van Dell EMC juli 2014
  Uitgangssituatie Ministerie van Financiën: Omdat de bestaande storage was afgeschreven en technisch niet meer helemaal up-to-date was, schreef het Ministerie van Financiën een Europese aanbesteding uit voor nieuwe storage. “Het is een heel kritieke omgeving”, weet hoofd Technisch Beheer Ton van den Berg. “We hebben...
  Download PDF
 • whitepaper1

  RSA Adaptive Authentication

  Whitepaper van Dell EMC juli 2014
  RSA Adaptive Authentication for Government Government agencies are increasingly offering portals for citizens to access sensitive information at government sites and advance the exchange of sensitive information across agencies. The migration of services to the Internet offers many benefits including increased efficiency and reduced costs;...
  Download PDF
 • whitepaper2

  EMC end user computing optimization for government healthcare organizations

  Whitepaper van Dell EMC juli 2014
  Business challenge Government healthcare IT organizations are being challenged to meet the needs of military and civilian clinicians who expect their mobile systems tob e continuously available as they administer critical health services and patient care. Government healthcare comes in many forms: VA facilities, military hospitals, on-post...
  Download PDF
 • De-gemeente-app

  De gemeente-app

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv april 2014
  In nauwelijks een paar decennia heeft ICT een heel ander gezicht aan onze samenleving gegeven. De desktop heeft plaatsgemaakt voor de laptop, tablet en smartphone, en met miljoenen beschikbare apps voor iOS, Android of Windows richten we onze devices tegenwoordig volledig naar eigen behoefte in. De smartphone, tablet of laptop is een verlening...
  Download PDF
 • Whitepaper-PinkRoccade

  De privacydeal

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv april 2014
  Deze whitepaper is tot stand gekomen op basis van een rondetafelgesprek met een twintigtal deelnemers, georganiseerd door PinkRoccade Healthcare, PinkRoccade Local Government en HP. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van lokale overheden, zorginstellingen en leveranciers van software en systemen. Op basis van een aantal vragen en stellingen werd...
  Download PDF
 • Centric

  Belastingsamenwerking: Publiek of privaat?

  Whitepaper van Centric februari 2014
  Een bereikbare overheid? Nederland kent verschillende overheidslagen. De gemeente is de ‘onderste’ laag en staat het dichtst bij de burger - zij heeft de meeste contactmomenten met burgers en bedrijven en is een toegankelijk aanspreekpunt. De gemeente is hét centrale loket voor alle overheidszaken. In de loop der tijd zijn...
  Download PDF
 • Begrotingswijzer

  Begrotingswijzer 2014-2015

  Whitepaper van KPN Lokale Overheid februari 2014
  In deze begrotingswijzer 2014-2015 informeert KPN Lokale Overheid u over de nieuwste ontwikkelingen. Zo kunt u uw beleid en begroting hierop afstemmen. U krijgt bovendien een update van de actuele oplossingen die we gemeenten bieden. Van toekomstvaste oplossingen op het gebied van digitale dienstverlening, hosting, 4G en netwerkbeveiliging tot...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-42

  Evidence based loopbaanbeleid

  Whitepaper van PBLQ juli 2013
  Het werk in de publieke sector is voor 99% mensenwerk. Investeren in menselijk kapitaal is daarom cruciaal om de kwaliteit van de publieke sector op niveau te houden. Juist nu! In een tijd waarin er meer met minder moet en alle creativiteit en innovatievermogen nodig zijn om te komen tot slimmere oplossingen voor complexe maatschappelijke...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-43

  Eindrapportage Programma SPEER

  Whitepaper van PBLQ november 2013
  ‘SPEER, het ging niet vanzelf’ Dit eindrapport schetst het verloop van een van de grootste verandertrajecten bij Defensie sinds de eeuwwisseling. Dit ministerie is sinds 2003 bezig met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het betreft ingrijpende wijzigingen in de organisatie, de standaardisatie van werkprocessen en de introductie...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-40

  De kinderopvangketen

  Whitepaper van PBLQ december 2012
  Met de stelselherziening van de Wet kinderopvang per 1 januari 2010 hebben de Ministeries van OCW en SZW gewerkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling in de kinderopvangketen. Het doel hiervan is het versterken van toezicht en handhaving door GGD’en, gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs en de vermindering van fraude en...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (227) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (3) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (9) Meer branches