of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • Het-Nieuwe-Samenwerken_1

  Het Nieuwe Samenwerken

  Whitepaper van KPN Lokale Overheid januari 2014
  Zo’n 5 jaar geleden gingen veel organisaties over op Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is ervan terechtgekomen? Resultaten blijven soms achter bij de verwachtingen. Wij horen regelmatig vragen als: zijn onze medewerkers daadwerkelijk productiever? Hoe houden we onze medewerkers betrokken? Hoe sturen we op output?
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-33

  Web 2.0 & Social Media

  Whitepaper van PBLQ januari 2011
  Web 2.0 en Social Media zijn sterk in ontwikkeling. De publieke sector zoekt aansluiting bij deze trend en beseft dat we nog niet goed kunnen inschatten wat de uiteindelijke impact van deze innovatie op maatschappij en openbaar bestuur zal zijn. Organisaties in de publieke sector zijn onderdeel van deze ontwikkeling. De vraag is hoe de publieke...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-34

  Portfoliomanagement

  Whitepaper van PBLQ maart 2011
  Organisaties binnen de publieke sector voeren reguliere taken uit als dienstverlening of toezicht houden. Naast het dagelijks werk moeten in toenemende mate ook programma’s en projecten worden uitgevoerd. Voor de reguliere bedrijfsvoering bestaan tegenwoordig goede  sturingsmechanismen waarmee veel ervaring bestaat. Er zijn...
  Download PDF
 • voorkant-papernote-32

  Beter slim gejat dan slecht bedacht

  Whitepaper van PBLQ september 2010
  Je moet ‘roeien met de riemen die je hebt’ is een veelgebruikte uitspraak, zeker in deze economisch mindere tijden. Maar wat als je nou zonder al te veel moeite een buitenboordmotortje kunt overnemen? Dan klinkt het op zijn minst verleidelijk om die optie te overwegen. Relatief weinig inspanning voor veel resultaat. Als we deze...
  Download PDF
 • voorkant-trends-2013

  Trends 2013. De publieke sector innoveert!

  Whitepaper van PBLQ januari 2013
  Vorig jaar verscheen de publicatie ‘Trends. Het Haagse leger’. In deze uitgave van HEC, ROI en Zenc gaf een keur aan personen inzicht in de trends waarvan zij denken dat deze de komende jaren gaan spelen binnen de publieke sector. De naam van ons bedrijf is inmiddels veranderd in PBLQ, maar de gedachte is hetzelfde gebleven. In de...
  Download PDF
 • voorkant-trends

  Trends. Het Haagse leger?

  Whitepaper van PBLQ januari 2012
  Hoogleraren en vooraanstaande adviseurs van HEC, ROI en Zenc zijn gevraagd de trends aan te geven die zij binnen hun vakgebied of werkveld voor de publieke sect or zien tot het jaar 2020. In de vorm van 7 interviews en 7 artikelen zijn deze toekomstbeelden voor u gebundeld.
  Download PDF
 • KPN-whitepaper

  Cloud Computing

  Whitepaper van KPN Lokale Overheid oktober 2013
  Gemeenten staan voor grote uitdagingen wanneer het gaat om ICT. Door decentralisaties, vergrijzing, iNUP en andere ontwikkelingen worden zij – wellicht meer dan andere organisaties – uitgedaagd stappen te zetten. Alle ICT in eigen beheer houden is vaak geen optie meer, net zo min als het volledig uitbesteden aan één externe...
  Download PDF
 • Public-Scrum

  Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv oktober 2013
  Gemeenten staan aan de vooravond van de grootste verandering in het binnenlands bestuur sinds lange tijd. Een verandering die hen de komende periode onder zware druk zet. Door decentralisaties van het rijk krijgen gemeenten veel meer taken waardoor het gewicht van de lokale democratie sterk zal toenemen. En dat terwijl de budgetten als gevolg...
  Download PDF
 • Co-creatie

  Co-creatie: kosten omlaag, tevredenheid omhoog

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv oktober 2013
  Met de komst van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en de landelijke Basis Registratie Personen (BRP) gaan gemeenten de komende periode belangrijke veranderingen tegemoet. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de afdeling Burgerzaken én voor de burgers. Meer selfservice door de burger, innovatie van...
  Download PDF
 • SIM

  Decentralisatie van werk, jeugd en zorg

  Whitepaper van SIM Groep augustus 2013
  Een goede basis is het halve werk Het is een grote verandering in het binnenlands bestuur: binnen het sociale domein vinden drie grote decentralisaties plaats. Op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen heeft het kabinet gekozen voor dcentralisatie van steeds meer taken en verantwoordelijkehden naar...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (195) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (4) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (11) Meer branches