of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • Voorkant-PBLQatie-42

  Evidence based loopbaanbeleid

  Whitepaper van PBLQ juli 2013
  Het werk in de publieke sector is voor 99% mensenwerk. Investeren in menselijk kapitaal is daarom cruciaal om de kwaliteit van de publieke sector op niveau te houden. Juist nu! In een tijd waarin er meer met minder moet en alle creativiteit en innovatievermogen nodig zijn om te komen tot slimmere oplossingen voor complexe maatschappelijke...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-43

  Eindrapportage Programma SPEER

  Whitepaper van PBLQ november 2013
  ‘SPEER, het ging niet vanzelf’ Dit eindrapport schetst het verloop van een van de grootste verandertrajecten bij Defensie sinds de eeuwwisseling. Dit ministerie is sinds 2003 bezig met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het betreft ingrijpende wijzigingen in de organisatie, de standaardisatie van werkprocessen en de introductie...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-40

  De kinderopvangketen

  Whitepaper van PBLQ december 2012
  Met de stelselherziening van de Wet kinderopvang per 1 januari 2010 hebben de Ministeries van OCW en SZW gewerkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling in de kinderopvangketen. Het doel hiervan is het versterken van toezicht en handhaving door GGD’en, gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs en de vermindering van fraude en...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-PBLQatie-41-De-Burger-kan-het-niet-alleen

  De burger kan het niet alleen

  Whitepaper van PBLQ juni 2013
  Nederland is in Europa een van de koplopers wat betreft het bezit van computers, laptops en toegang tot het internet. Wij, en met name jongeren, lijken vergroeid met onze telefoon, waarop we informatie vergaren, kennis delen en spullen kopen. Communicatie en zakendoen met de overheid loopt ook steeds vaker via de digitale weg: dit jaar deden...
  Download PDF
 • Trends.-Veiligheid

  TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector

  Whitepaper van PBLQ december 2013
  Voor de derde maal brengt PBLQ het TRENDSboekje uit. In dit boekje komen 18 experts aan het woord over veiligheid en innovatie in de publieke sector. Vandaag de dag is er sprake van een groot aantal vernieuwingen op verschillende aspecten binnen het veiligheidsdomein. Deze vernieuwingen vinden zowel plaats vanuit...
  Download PDF
 • Voorkant-Papernote-38-Europa

  Europa, wat doe je ermee?

  Whitepaper van PBLQ juni 2012
  De invloed van de EU op het werk van de Nederlandse ambtenaar neemt toe. Dat roept natuurlijk vragen op: ‘Hoe ervaren ambtenaren de EU? Is het bijvoorbeeld een kans of ziet men het als extra bureaucratie?’ ‘Wat doen organisaties om te anticiperen op de invloed van de EU? Heeft men een strategie, of wacht men wat er komen...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-39

  Risicomanagement: Bouwen aan zekerheid

  Whitepaper van PBLQ juni 2012
  Bij het leven horen risico’s. Dat is maar goed ook, want zonder risico’s zou het leven niet erg interessant zijn. Alles wat gebeurt is dan volledig voorspelbaar. Je zou nooit verrast worden, hoeven te anticiperen op iets wat zou kunnen gebeuren, moeten ingrijpen of maatregelen moeten treffen om iets te voorkomen of iets juist wel te...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-37_1

  Businesscases: het kompas van de bestuurder

  Whitepaper van PBLQ mei 2012
  Elke tijd kent woorden die op een gegeven moment ‘in’ zijn. In het openbaar bestuur is dat momenteel voor het woord ‘businesscase’ het geval. Voor elke bestuurlijke beslissing moet er een businesscase bestaan. En als deze er niet is, moet hij zo snel mogelijk worden opgesteld want anders ben je als bestuurder verkeerd...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-35

  Loonaangifteketen

  Whitepaper van PBLQ september 2011
  De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke functie. Maar liefst 120 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten, 55% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-36

  De CIO kan het niet alleen!

  Whitepaper van PBLQ november 2011
  De Chief Information Officer (CIO) is een relatief nieuw fenomeen in de publieke sector in Nederland. Nog maar drie jaar geleden werd op alle ministeries een CIO benoemd en werd een rijks-CIO aangesteld. Sindsdien volgden diverse overheidsorganisaties en een aantal grote gemeenten dit initiatief. Bij een aantal grote informatieverwerkende...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (195) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (4) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (11) Meer branches