of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitaal Besturen

 • Van-Dam---Oosterbaan_4

  In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan november 2020
  Sinds de decentralisaties in 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te...
  Download PDF
 • sas-Human-Resource-Analytics

  Human Resource Analytics maakt succesvolle overheidstransformatie mogelijk

  Whitepaper van SAS Nederland november 2020
  HR-managers bij de overheid staan voor een belangrijke verandering. Achter hen liggen de methodieken voor het managen van het personeelsbestand gebaseerd op traditionele informatiesystemen. Dit is veelal reactief, in plaats van met inzicht, planmatig en proactief. Met de mogelijkheden die nu beschikbaar komen kunnen HR-afdelingen hun klanten...
  Download PDF
 • sas-Verantwoord-gebruik-van-overheidsdata

  Verantwoord gebruik van overheidsdata

  Whitepaper van SAS Nederland november 2020
  Van het welzijn van burgers en hun kinderen, tot het bewaken van (misbruik van) geneesmiddelen op recept: Analytics helpt wereldwijd overheidsprogramma’s te verbeteren. In dit e-book staan een aantal voorbeelden van Amerikaanse overheids- en gezondheidszorgorganisaties die al langere tijd bewust in het digitale domein aan de slag zijn...
  Download PDF
 • BB-12-2020-cover-special-ICT-en-corona

  Special ICT & corona: Corona als influencer

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2020
  De corona-crisis heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Van de ene op de andere dag moest vrijwel elke ambtenaar thuis gaan werken. In deze ict-special besteden we aandacht aan welke acties organisaties daarvoor moesten nemen. Maar ook tot welke nieuwe inzichten de intelligente lockdown leidt bij de inrichting van...
  Download PDF
 • Arcadis-Future-proofing-assets

  Future-proofing assets amid uncertainty

  Whitepaper van Arcadis oktober 2020
  Het managen en optimaliseren van steeds ouder wordende assets is een uitdaging voor veel organisaties. Tel daarbij op de huidige omstandigheden die de COVID-19 pandemie introduceert. Een ongemakkelijke werkelijkheid, maar eentje die met de juiste insteek en een focus op digitalisering ook een springplank kan zijn om assets toekomstbestendig te...
  Download PDF
 • Van-Dam---Oosterbaan_3

  Inzicht in ondermijning met behulp van data

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan september 2020
  Ondermijning is een hot topic in Nederland, zowel bij de nationale als lokale overheid. Er worden taskforces samengesteld (samenwerkingen tussen wetenschappers, gemeenten, politie, LIEC/RIEC, justitie en de Belastingdienst), er is een nationaal Ondermijningsfonds opgericht, en er worden bewustwordingscampagnes georganiseerd (denk aan voorbeelden...
  Download PDF
 • PinkRoccade

  Een datagedreven gemeente

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv juli 2020
  Al enkele jaren help ik gemeenten op het gebied van datagedreven sturing. Door de jaren heen zie ik veel mooie projecten ontstaan op verschillende domeinen binnen de gemeente, denk bijvoorbeeld aan het Sociaal domein, duurzaamheid en handhaving. Steeds meer gemeenten ontwikkelen een data visie. Een goede ontwikkeling vind ik, data geeft je meer...
  Download PDF
 • Centric_3

  De roadmap naar Office 365 voor gemeenten

  Whitepaper van Centric juli 2020
  Onze wereld is in de afgelopen 30 jaar ingrijpend veranderd. Om te blijven voldoen aan de verwachtingen en behoeften van burgers en bedrijven hebben lokale overheden moderne digitale tools nodig. Deze digitale hulpmiddelen ondersteunen ambtenaren optimaal bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden en maken veilig online samenwerken...
  Download PDF
 • Centric_2

  Participeren met Nes

  Whitepaper van Centric juni 2020
  "Inwonerparticipatie kan voor iedereen echt goed werken als je er een effectief proces voor inricht en de juiste technische tools gebruikt. Daarbij kan ik je inspireren en helpen tegelijk."
  Download PDF
 • Procura

  Wie durft en zet met ons de eerste stap naar een vrij BRP?

  Whitepaper van Procura B.V. juni 2020
  Laten we eens een sprong in de tijd maken. Het is 2025 en gemeenten zitten nog steeds op een eiland als het gaat over hun informatievoorziening. De markt ontmoedigt ondernemerschap en marktpartijen stellen zich dan ook afwachtend op. De kosten nemen toe en invloed hebben gemeenten niet. De risico’s liggen volledig op het bordje van de...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Digitaal Besturen (203) Branches Bezuinigingen (8) Bibob (1) Cloud Computing (3) Integriteit (1) Jeugdzorg (1) Participatie (1) Veiligheid (9) Meer branches