of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • ZBO_1

  Eigenaar van een zelfstandige bestuursorgaan

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2009
  Ministeries zijn actief met de vormgeving en inrichting van hun relatie met zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). De verscheidenheid aan modellen en arrangementen is groot. Openbaar bestuur besteedt in een serie van drie artikelen aandacht aan de ervaringen tot nu toe, veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. In het eerste...
  Download PDF
 • integratie-moslims

  Religie, deugden en goed burgerschap

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2010
  Evenals in andere West-Europese landen is in Nederland de islam naast het christendom de tweede religie geworden. Gezien de invloed van religie op de identiteit van personen, is het van belang na te gaan welke rol religie bij de integratie in de samenleving kan spelen.
  Download PDF
 • hoogspanning

  Liberalisering onder hoogspanning

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2010
  Heeft marktwerking aan de verwachtingen voldaan? Om deze vraag te beantwoorden is voor dit artikel de liberalisering in de openbaar busvervoersector en de elektriciteitssector onderzocht. Hebben de beleidsinstrumenten van de verschillende kabinetten om de publieke belangen in deze sectoren te borgen, effect gehad?
  Download PDF
 • burgerparticipatie

  Voorbij burgerparticipatie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2010
  De overheid doet actief aan burgerparticipatie. Onduidelijk blijft wat men precies met burgerparticipatie bedoelt, wat het verschil met inspraak is en hoe de overheid daarin haar eigen rol ziet. Het is niet vreemd, dat de praktijk teleurstellende resultaten laat zien.
  Download PDF
 • raad-van-toezicht

  Raad van toezicht bij zelfstandige bestuursorganen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2009
  Ministeries zijn actief met de vormgeving en inrichting van hun relatie met zelfstandige bestuursorganen. In drie artikelen wordt aandacht besteed aan de ervaringen tot nu toe, veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. In dit derde artikel wordt ingegaan op de toezichtsrelatie.     Ministeries hebben informatie nodig over...
  Download PDF
 • deregulering

  Deregulering in de gemeente

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2009
  Het beleid van het huidige kabinet is gericht op reductie van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers. Veel gemeenten hebben deregulering in hun collegeprogramma opgenomen. Hoe kunnen regels zodanig worden verminderd dat inwoners, ondernemingen en organisaties daar ook daadwerkelijk de vruchten van plukken? Een casus in de gemeente...
  Download PDF
 • wijkraad

  Representativiteit van wijkraden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2009
  Representatie is een onvermijdelijk verschijnsel in vrijwel elke bestuurlijke organisatie. De grootte van de organisatie is niet of nauwelijks een factor die er toe doet. Ook bij een relatief kleine eenheid als een wijk ligt directe besluitvorming van alle wijkbewoners niet voor de hand. Onderzoek wijst uit dat er geen kloof is tussen...
  Download PDF
 • schulden

  Een nieuwe schuldencrisis?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2009
  In de publicitaire schaduw van de huidige schulden- en conjunctuurcrisis ontwikkelen zich bijna onopgemerkt de ingrediënten van een volgende schuldencrisis in de eurozone. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank moeten ingrijpen.
  Download PDF
 • vastgoedfraude

  Vastgoedfraude

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2009
  In de crisis in de vastgoedsector staat de vraag centraal hoe het komt dat de grens tussen legaal en illegaal zo gemakkelijk kan worden overschreden. Faalt het toezicht? Klopt de administratieve organisatie niet? Heeft een organisatie toevallig wat ‘foute mannen’ in dienst?
  Download PDF
 • vernieuwing

  Vernieuwingsagenda voor de lokale politiek

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2009
  Er is de laatste tijd veel aandacht voor de versterking van het lokaal bestuur, dat als eerste overheid meer mogelijkheden moet krijgen om dicht bij mensen maatwerkoplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden. De lokale politiek moet meer ruimte hebben en nemen om op vragen en problemen van burgers in te spelen. De politiek van de...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (205) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches