of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • goed-bestuur

  Beginselen van goed bestuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2009
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een concept voor een nieuwe gedragscode voor het openbaar bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd. De code was aangekondigd in de Troonrede van 2008. Het concept is geschreven door een projectgroep van bestuurders en ambtenaren. Heeft het zin weer een nieuwe code in te voeren?
  Download PDF
 • gemeentelijke-herindeling

  Zakelijk debat over herindelingen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2009
  Aan gemeentelijke herindelingen gaan meestal emotionele taferelen vooraf. Recent onderzoek toont aan dat argumenten van voor- en tegenstanders van gemeentelijke schaalvergroting kloppen: de afstand tussen burger en bestuur neemt toe en grotere gemeenten zijn meestal bestuurskrachtiger. Belangrijker is de vraag in wat voor gemeente wij willen leven.
  Download PDF
 • pamflet

  Politieke praatjes in pamfletten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2009
  De mogelijkheden voor moderne burgers om met blogs, internetfora, youtube en twitter aan politieke nieuwsstroom en publieke meningsvorming bij te dragen, zijn talrijk. Volgens voor- en tegenstanders van burgerjournalistiek zijn deze media nieuw. Maar is dat wel zo?
  Download PDF
 • buurt-en-veiligheid

  Burgers als bondgenoten in veiligheid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2009
  Veiligheid is een belangrijk thema in onze samenleving. De roep om bescherming is zelfs zo groot dat politie en justitie het niet alleen aankunnen. Zij doen in toenemende mate een beroep op anderen. Onderdeel daarvan is beleid gericht op actief burgerschap. In dit artikel de gemeente Amsterdam als voorbeeld.
  Download PDF
 • decentralisatie_2

  Differentiatie in het openbaar bestuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2009
  Gemeenten zijn volgens het constitutioneel recht gelijk aan elkaar. In veel opzichten zijn gemeenten echter verschillend, in bestuurskracht, opgaven en structuur. Het decentralisatiebeleid moet zich van die verschillen meer rekenschap geven om succesvol te kunnen zijn. 
  Download PDF
 • openbaar-vervoer

  Integratie openbaar vervoer in gebiedsontwikkeling

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2009
  Openbaar vervoer opnemen in gebiedsontwikkeling is belangrijk, want het gaat om meer dan bereikbaarheid. Er zijn zeker kansen om openbaar vervoer een ambitieuzere rol te laten spelen. Welke lessen zijn er uit eerdere ervaringen te trekken?
  Download PDF
 • leiderschap

  Leiderschap en waarden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2009
  De wereld is in crisis. De overheid is in crisis en onze ondernemingen zijn in crisis. De kredietcrisis is daar een duidelijk en actueel signaal van. Velen vragen zich af hoe we een betere toekomst kunnen creëren. Die weg naar een andere toekomst is er en begint op de plaats waar onze problemen begonnen: in ons bewustzijn.
  Download PDF
 • bouwvergunning

  Formaliteiten rond de aanvraag om bouwvergunning

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2009
  Het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) is inmiddels zes jaar in werking. Dit roept de vraag op hoe in de bestuurspraktijk en ook in de jurisprudentie tot nu toe met dit besluit is omgegaan.
  Download PDF
 • kredietcrisis

  Kredietcrisis en publieke organisaties

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2009
  In de huidige economische crisis en oplopende werkloosheid wordt de overheid als een aantrekkelijke werkgever gezien. Doet de overheid er verstandig aan om actief personeel te werven nu de omstandigheden daarvoor gunstig zijn? Of levert dat slechts ambtenaren op die snel weer vertrekken als het economisch beter gaat?
  Download PDF
 • programmamanagement

  De praktijk van programmasturing

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Het dualistisch bestel en de programmabegroting vormden voor veel gemeenten een stimulans om met programmasturing te experimenteren, naast bestaande sturingsmechanismen als lijnsturing en gebiedssturing. Tijd om een tussenbalans op te maken. Heeft programmasturing zich bewezen of is het een modeverschijnsel dat weer snel overgaat? Een verslag op...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (205) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches