of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • nationale-citymarketing-trofee

  De BB Citymarketing Top 50 2010

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2010
  Binnenlands Bestuur is hét vakblad voor de overheid en zit bovenop actualiteit en trends bij de overheid. In opdracht van Binnenlands Bestuur stelde TNS NIPO een aantal ranglijsten van steden op het gebied van Citymarketing samen.   Citymarketing is voor steeds meer steden en gebieden een belangrijk promotieinstrument. Bij...
  Download PDF
 • cover-de-staat-van-de-rampenbestrijding-100

  De Staat van de Rampenbestrijding: Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie maart 2010
  Rampenbestrijding is een complexe aangelegenheid. Hulpverleningsdiensten dienen bij een grootschalig incident of bij een ramp van het ene op het andere moment vanuit hun dagelijkse routine te schakelen naar een intensieve samenwerking met elkaar, zowel in een operationele als in een bestuurlijke context. Zo snel mogelijk moet vanuit de...
  Download PDF
 • burgerschap

  Burgerschap van recht tot eis

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2009
  Burgerschap wordt tegenwoordig gelijkgesteld aan integratie en maatschappelijke participatie. Dat is niet altijd zo geweest. Hoe hebben in de afgelopen vierhonderd jaar immigranten het Nederlands burgerschap verworven en waarom is het denken over burgerschap veranderd?
  Download PDF
 • politieke

  Politieke partijen en niet-betalende leden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2010
  Afgaande op het aantal mensen dat lid is van een politieke partij, is de legitimiteit van het Nederlandse politieke bestel beperkt. Slechts 2,5% van de Nederlanders is lid van een politieke partij, veel minder dan in het verleden. In de jaren zestig had de Katholieke Volkspartij (KVP) – een van de voorlopers van het CDA – in haar...
  Download PDF
 • privacy

  Inzicht in data verzameldrift EU

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juli 2010
  De Europese Commissie heeft een document vrijgegeven waaruit blijkt wat er zoal over burgers wordt vastgelegd en gedeeld tussen lidstaten. Die informatie gaat geregeld ook naar landen buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. De aanslagen in Amerika van 2001 en de bomaanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) hebben volgens de...
  Download PDF
 • politiepet-resized-97x141

  Aanvullend onderzoek politie Gelderland-Midden

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2010
  De commissie-Cornielje deed 2,5 jaar geleden onderzoek naar aantijgingen over wantoestanden bij de politie Gelderland. Diverse bronnen melden essentiële verschillen tussen conceptversie en eindrapport. Cornielje concludeerde dat er geen sprake was van machtsmisbruik en intimidatie bij het korps Gelderland-Midden. Maar in de conceptversie...
  Download PDF
 • burgerinitiatief

  Het burgerinitiatief

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Sinds 2006 heeft de Nederlandse kiezer de mogelijkheid onderwerpen op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. Het doel van dit burgerinitiatief is een betere band tussen kiezer en gekozene te scheppen. Welke ervaringen zijn ermee opgedaan?
  Download PDF
 • bestuurskracht

  Bestuurskracht en kwaliteit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Wie vandaag de dag iets over bestuurskracht heeft te melden, kan er zeker van zijn dat het goed gelezen wordt. Dat merkte Peter Castenmiller ook, naar aanleiding van een interview met hem in het weekblad Binnenlands Bestuur .
  Download PDF
 • goed-bestuur

  Beginselen van goed bestuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2009
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een concept voor een nieuwe gedragscode voor het openbaar bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd. De code was aangekondigd in de Troonrede van 2008. Het concept is geschreven door een projectgroep van bestuurders en ambtenaren. Heeft het zin weer een nieuwe code in te voeren?
  Download PDF
 • gemeentelijke-herindeling

  Zakelijk debat over herindelingen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2009
  Aan gemeentelijke herindelingen gaan meestal emotionele taferelen vooraf. Recent onderzoek toont aan dat argumenten van voor- en tegenstanders van gemeentelijke schaalvergroting kloppen: de afstand tussen burger en bestuur neemt toe en grotere gemeenten zijn meestal bestuurskrachtiger. Belangrijker is de vraag in wat voor gemeente wij willen leven.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (203) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches