of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • onzekerheid-rond-pensioenen

  Onzekerheid rond pensioenen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2011
  Abrupte kortingen op pensioenen dragen sterk bij aan de onzekerheid over de toekomst. De reactie op deze onzekerheid is onvermijdelijk een terugval in consumptie en investeringen, waardoor de gevreesde stagnatie in de aarzelend oplevende economie bewaarheid zou kunnen worden.
  Download PDF
 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • IBM-WP-power

  The power of analytics for public sector

  Whitepaper van IBM Nederland B.V. maart 2011
  Met het oog op toenemende complexiteit zijn slimmere, gezamenlijke op feiten gebaseerde beslissingen belangrijker dan ooit voor het aandrijven van resulaten. De huidige ongekende “informatie-explosie” kan overheden en andere publieke sector organisaties verlammen, als zij de groeiende vervlochten publieke kwesties aanpakken. Echter...
  Download PDF
 • Paspoort

  Eén keer naar het gemeentehuis voor een paspoort: het kan!

  Whitepaper van Altran / DCE Consultants 2011
  Altran / DCE Consultants heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om gemeentelijke producten, zoals paspoorten en rijbewijzen, bij burgers thuis af te leveren op een afgesproken tijdstip. Dit concept, Gemeentelijke Dienstverlening Op Afstand (GDOA), is in de private sector al een succesvolle formule; steeds meer producten...
  Download PDF
 • BAN-ontwikkelproces

  Overheidsontwikkelmodel vormt basis voor ontwikkelproces Etten-Leur

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland januari 2011
  Etten-Leur is een gemeente met ruim 40.000 inwoners. Deze gemeente geeft sinds 2003 structureel invulling aan organisatieontwikkeling door te werken met het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties en de opvolger van dit model: het Overheidsontwikkelmodel. Door te werken met het model is er duidelijkheid gekomen over het verloop van processen...
  Download PDF
 • goedezaak

  Op cursus voor de goede zaak

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2010
  Integriteit bepaalt in belangrijke mate het vertrouwen dat de samenleving in de overheid stelt. Het is dan ook begrijpelijk dat overheidsorganisaties nadrukkelijk aandacht besteden aan de integriteit van hun medewerkers, onder meer door ambtenaren op grote schaal trainingen aan te bieden. Hoe effectief zijn die?
  Download PDF
 • referendum

  Het quorum bij lokale referenda

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2010
  Voor de geldigheid van veel lokale referenda is niet alleen een meerderheid van stemmen maar ook een minimale stemopkomst vereist, het quorum. Wat zijn de voor- en nadelen van een quorum? Het antwoord hangt af van het type quorum. Het meerderheidsquorum verdient de voorkeur.
  Download PDF
 • Cover-De-professionelle-professional-50-

  De professionele professional

  Whitepaper van Zenc oktober 2010
  Om werkelijk tot meer ruimte, minder bureaucratie en minder regels te komen, is niet alleen een verandering van de organisatie nodig. Ook de professionals zijn niet aan de maat, gemeten vanuit het ideaal zoals geschetst. We hebben nu teveel bureaucratie, teveel onnodige administratie, te weinig ruimte en teveel regels, omdat de professionals...
  Download PDF
 • BAN-structureel

  Structureel werken aan verbeteren dienstverlening

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland november 2010
  Van overheidsorganisaties wordt verwacht dat ze effectief, efficiënt, flexibel, innovatief en klantgericht zijn. Dat betekent onder andere concrete resultaten behalen, zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan, continue oriëntatie op de toekomst, kansen en bedreigingen afwegen. Ook de Wet algemene bepalingen...
  Download PDF
 • euvlag

  Europese uitvoeringsbesluiten en verantwoording

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2010
  De helft van alle Europese regelgeving wordt in comités van nationale ambtenaren afgetikt. Over de verantwoording van die comités woedt al decennialang een loopgravenoorlog tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (205) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches