of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Kroon

  De koning in ons staatsbestel

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2011
  Eind 2010 tekende zich in de Tweede Kamer voor het eerst in de politieke geschiedenis van ons land een meerderheid af voor de introductie van een ceremonieel koningschap.1 De koning zou in dat geval niet langer formeel het hoofd van de regering zijn, geen rol meer spelen tijdens kabinetsformaties en niet langer het voorzitterschap van de Raad...
  Download PDF
 • anti-terrorisme

  Evaluatie antiterrorismewetgeving

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
  De antiterrorismewetgeving en het daarmee samenhangende beleid zijn de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van debat geweest. De wetgever werd vanuit (straf)rechtswetenschappelijke hoek dikwijls verweten dat er te reactief op (inter)nationale terroristische aanslagen en dreigingen werd gereageerd. Hoe degelijk en deugdelijk is het Nederlands...
  Download PDF
 • Wet-gemeenschappelijke-regelingen

  Gemeenschappelijke regelingen en dualisering

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
  De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is sinds 2006 een aantal keren gewijzigd. Vaak ging het om kleine wijzigingen. De wet is echter nog niet aangepast aan de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur.
  Download PDF
 • overheidsgeld_1

  Overheidsgeld voor religieuze organisaties

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
  Een politiek en bestuurlijk controversieel thema is het financieren of subsidiëren van religieuze organisaties. Veel landelijke aandacht kreeg de motie van de Amsterdamse gemeenteraad in 2009, waarin het gemeentebestuur werd gemaand hiervan af te zien.
  Download PDF
 • migratie

  Een nieuw migratiebeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2011
  Het beleidsterrein migratiebeleid is een van de meest prominente hedendaagse vraagstukken. Nederland liep voorop ten opzichte van ons omringende landen met het ontwerpen van een minderhedenbeleid in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Desondanks heeft dit niet voor succes gezorgd. Waar ligt dit aan en hoe zou het beter kunnen?
  Download PDF
 • Europese-Unie

  Europese federatie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2011
  Het gaat blijkbaar niet zo goed met de Europese Unie. In 2010 stond het nieuws over Europa vrijwel volledig in het teken van de redding van de euro. De vraag is hoe het verder moet. Is het einde van de euro in zicht en welke gevolgen heeft de crisis voor het maatschappelijk draagvlak van de Europese integratie?
  Download PDF
 • Toren-van-Pisa-spel

  Crisis in de Italiaanse democratie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
  In Noord-Afrika roept de bevolking luidkeels om goed bestuur. Het clichébeeld van de apathische Arabier wordt in korte tijd weggespoeld door een golf van politiek engagement. Zo’n 150 kilometer verderop, aan de Europese zijde van de Middellandse Zee, lijken Italianen er juist alles aan te doen een stereotype te bevestigen.
  Download PDF
 • Democratie

  Overheid en interne partijdemocratie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2011
  In vrijwel alle Europese democratieën speelt de overheid de laatste jaren een prominente rol in de sturing van activiteiten van politieke partijen. Wat zijn de drijfveren voor de grondwettelijke en wettelijke regulering van partijen en kunnen ze daardoor naar wens worden gemodelleerd?
  Download PDF
 • geld

  Waarom arme landen rijker worden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2011
  Het nieuws wordt gewoonlijk door negatieve feiten en gebeurtenissen beheerst, maar toch zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. Wat te denken van de razendsnelle vermindering van de armoede in de wereld?
  Download PDF
 • Bezuinigen

  Bezuinigingsopgave van gemeenten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2011
  Nederlandse gemeenten staan voor forse bezuinigingsopgaven. Hoe kunnen een dubbel waardensysteem, toenemende maatschappelijke complexiteit en een grote bezuinigingsopgave tegelijkertijd hanteerbaar worden gemaakt? Drie benaderingen om dit krachtenveld te beheersen.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (205) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches