of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Lekken-binnen-de-overheid

  Lekken binnen de overheid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Ook in 2011 lekten Prinsjesdagstukken uit. Ditmaal was het de Miljoenennota 2012 die per abuis voortijdig online stond. Het voorval leidde tot een discussie over informatiebeveiliging bij de overheid. Lekken komt namelijk vaker voor, maar het ene lek is het andere niet. Er zijn meerdere oorzaken waardoor gevoelige informatie in onbevoegde handen...
  Download PDF
 • Herindeling-of-samenwerking

  Herindeling of samenwerking?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Al enkele jaren hebben gemeenten te maken met een toename van het aantal taken en eisen op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening. Er moet ook meer worden gedaan met minder geld. Is fuseren of krachten bundelen met buurgemeenten een rationele keuze? In de rationele keuze tussen gemeentelijke herindeling of samenwerking speelt ook...
  Download PDF
 • Whitepaper-gemeente-als-wegbeheerder

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder

  Whitepaper van Hekkelman januari 2013
  Op 10 december 2012 heeft de rechtbank Utrecht (sector strafrecht) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag naar de strafrechtelijke vervolgbaarheid van een gemeente als wegbeheerder ter discussie stond. De rechtbank Utrecht oordeelt dat gemeenten geen strafrechtelijke immuniteit genieten wanneer zij door het nalaten van het nemen van...
  Download PDF
 • bios-vp-klein

  Monitor integriteit openbaar bestuur 2012

  Whitepaper van CAOP/BIOS december 2012
  In deze samenvatting vindt u achtereenvolgens: • de onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze monitor; • de antwoorden op de onderzoeksvragen, tevens conclusies van dit onderzoek naar het integriteitsbeleid en de -beleving binnen het openbaar bestuur. Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen zijn: 1) Hoe is het gesteld met...
  Download PDF
 • gemeenten-en-klimaat-klein

  Climate policy in Dutch municipalities

  Whitepaper van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) februari 2012
  Despite the growing body of research on (the importance of) climate governance at the local level, no extensive analysis exists of climate mitigation and adaptation policy, its organisation and performance in local authorities in the Netherlands. This research aims to fill this gap by answering the research question: How is climate change...
  Download PDF
 • lokale-media-klein

  Zorgen om lokale openbaarheid

  Whitepaper van Stimuleringsfonds voor de Pers juni 2012
  Openbaarheid is een basisvoorwaarde voor een functionerende democratie. Media spelen hier als intermediair een vitale en onmisbare rol. Al enige tijd bestaan er zorgen over de staat en de toekomst van de openbaarheid op lokaal en regionaal niveau. Aanleiding voor deze zorg is de afbrokkelende positie van het regionale dagblad als gevolg van...
  Download PDF
 • ict-beveiliging

  Cyber Security Awareness

  Whitepaper van Motivaction november 2012
  In opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken DPC en NCTV, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar cyber security awareness onder verschillende doelgroepen van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).   Situatie Ondanks dat de beleidsmatige, wetenschappelijke en...
  Download PDF
 • creatieve-maatschappij

  De Creatieve Samenleving en de Overheid

  Whitepaper van GreenWish augustus 2012
  Hoewel de grote veranderingen in de maatschappij op dit moment veel spanning oproepen, maken zij ook een nieuwe ruimte vrij. Een nieuw speelveld, dat wordt benut door mensen die voor zichzelf kansen zien1. Kansen om de maatschappij te verrijken met eigen initiatieven. Zij bouwen met passie en op een ondernemende manier aan iets nieuws, dat van...
  Download PDF
 • ketensamenwerking

  Ketenen of ontketenen?

  Whitepaper van Gemeente Dordrecht februari 2012
  De gemeente Dordrecht heeft op veel terreinen een regierol. Haar ervaring is echter dat ketensamenwerking en –regie een groot beroep op de gemeente en haar maatschappelijke partners doet. De gemeente wil haar regierol zo inrichten dat doelen behaald worden, en dat de geleverde inzet van partners zo efficiënt en effectief mogelijk is....
  Download PDF
 • extreem-rechts

  Radicaal rechts-populistische partijen op het pluche

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2011
  Het afgelopen decennium zijn in een aantal West-Europese landen radicaal rechts-populistische partijen tot regeringscoalities toegetreden. Hoe kan deze nieuwe ontwikkeling worden verklaard?
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (204) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches