of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Norm-of-relatie

  Norm of relatie?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2013
  De ministeriële verantwoordelijkheid en het parlementaire stelsel behoren tot de belangrijkste, maar ook meest complexe, leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt gezien als de hoeksteen van onze parlementaire democratie, terwijl het parlementaire stelsel met behulp van de...
  Download PDF
 • De-toekomst-van-de-lokale-rekenkamer

  De toekomst van de lokale rekenkamer

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  Met het recent verschenen rapport over de lokale rekenkamers is invulling gegeven aan de afspraak, die destijds bij de invoering van de Wet Dualisering is gemaakt, om vijf jaar na het instellen van provinciale en gemeentelijke rekenkamers het functioneren daarvan te evalueren.
  Download PDF
 • Meetbaar-maatschappelijk-belang

  Meetbaar maatschappelijk belang

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Het fenomeen business case is binnen de overheid gemeengoed geworden. Ook overheidsveranderingen worden steeds vaker aan die toets onderworpen.  
  Download PDF
 • Onbeheersbare-publiekeWerken

  Onbeheersbare publieke werken

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Budgetoverschrijding en vertraging lijken bij publieke werken eerder regel dan uitzondering te zijn. Tal van onderzoeken en (raads)enquêtes versterken het beeld dat de meeste overheidsprojecten mislukken. Ook in de gemeentepolitiek leveren bouwprojecten een risico op.
  Download PDF
 • Leeuwendaal-gem.fusies

  Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden. Wat levert het eigenlijk op?

  Whitepaper van Leeuwendaal juli 2013
  Fuseren en intergemeentelijk samenwerken is hot in Nederland. Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die niet met één of meerdere buurgemeente aan het oriënteren is op bestuurlijke fusie danwel ambtelijke samenwerking. Een gemiddelde Nederlandse gemeente is betrokken bij maar liefst 30 verschillende regionale...
  Download PDF
 • BB12-2011-vp-voo-wpbieb

  Special Opleiden: meer voor minder

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie maart 2011
  Opleiding en scholing voor ambtenaren was een prachtige markt. Maar in 2010 kwam de klad erin. De gemeenten houden de hand op de knip, nadat zij jaren veel meer dan begroot hebben uitgegeven aan de scholing van hun personeel. De aanbieders van cursussen en opleidingstrajecten vechten om elke euro. En de gemeenten? Voor hen is er een wereld te...
  Download PDF
 • Groepsdenken

  Groepsdenken in beleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2012
  Er vinden in de omroep voortdurend technologische vernieuwingen plaats, gericht op meer faciliteiten en meer keuze. Dat is echter niet zonder risico’s. Tot driemaal toe zijn grote verliezen geleden, doordat de opbrengsten van de aanleg of de overname van omroepsystemen veel te hoog werden ingeschat.
  Download PDF
 • bios-vp-voor-wp

  Integriteit verankeren!

  Whitepaper van CAOP/BIOS februari 2013
  Volgens wettelijke bepalingen en bestuurlijke afspraken horen overheidsorganisaties hun integriteitsbeleid vast te leggen in een schriftelijk document. Het formaliseren van het integriteitsbeleid draagt volgens de literatuur bij aan de duurzame verankering en de effectiviteit van het beleid. In het onderzoek ’Integriteit verankeren!’...
  Download PDF
 • vp-special-samenwerken

  Special Samenwerken

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie augustus 2012
  Alleen op eigen kracht redden veel publieke organisaties het niet meer. Om het betaalbaar te houden slaan ze steeds vaker de handen ineen. Dat doen ze niet enkel en alleen om de financiën, maar ook om maximaal te profiteren van elkaars kennis en kunde. Steeds meer gemeenten poolen hun ambtenaren. Militairen staan klaar voor inzet in eigen...
  Download PDF
 • Economische-prestaties-van-naoorlogse-kabinetten

  Economische prestaties van naoorlogse kabinetten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Hoe hebben de kabinetten na de Tweede Wereldoorlog gepresteerd, gelet op de ontwikkeling van economische grootheden als economische groei, begrotingstekort, werkloosheid en inflatie?
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (205) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches