of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Hoge-Raad

  De Hoge Raad onder vuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2013
  De Hoge Raad heeft zich in de bezettingsjaren veel laten welgevallen dat schuurde met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Dat is het hoogste rechtscollege op flinke kritiek komen te staan, die tot op de dag van vandaag hoorbaar is.
  Download PDF
 • Hervorming-van-de-Europese-Unie

  Hervorming van de Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2012
  In de huidige economische en monetaire crisis komen binnen de Europese Unie pijnlijk een gebrek aan voldoende confederaal en te veel aan intergouvernementeel karakter aan het licht. De oplossing voor de Europese Unie is een (con)federale sprong voorwaarts te maken. Dat kan op diverse beleidsvelden.
  Download PDF
 • Cultureel-ondernemerschap

  Cultureel ondernemerschap

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  Vanaf 2013 verminderen de rijksuitgaven voor cultuur en naar verwachting dalen de gemeentelijke uitgaven voor die sector met 14%. Culturele organisaties zullen daarom meer eigen inkomsten moeten verwerven. Cultureel ondernemerschap via een stichting wordt vaak als belemmering gezien voor ondernemerschap. Is dat wel zo?
  Download PDF
 • vertrek-wethouders

  Vertrek van wethouders geen bestuurlijk probleem

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  Regelmatig stapt ergens in Nederland een wethouder op. Soms is dat om persoonlijke redenen, zoals gezondheid, een andere baan of het burgemeestersambt. Vaker is het vanwege politieke redenen. Waar komt het idee vandaan dat het een probleem is?
  Download PDF
 • Kwaliteit-in-beleid-en-onderwijs_1

  Kwaliteit in beleid en onderwijs

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  In de kranten komt het Nederlandse onderwijs er in de regel slecht van af. Beeldbepalend zijn ontevreden leraren, te grote klassen, bezuinigingen en dalende prestaties.
  Download PDF
 • Woningcorporatie-en-wijkenbeleid

  Woningcorporaties en wijkenbeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2013
  Beleid voor het verbeteren van woonwijken is voor een belangrijk deel gestoeld op een brede inzet vanuit woningcorporaties. Corporaties willen zich echter meer op hun kerntaken concentreren. Welke gevolgen heeft dat voor het wijkenbeleid?
  Download PDF
 • Staatsburg-en-de-staat

  Straatsburg en de Staat

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  De Staat zegt met echt effectieve maatregelen tegen de SGP te wachten op duidelijkheid van het Europees Hof. Daarmee ontkent de Staat primair verantwoordelijk te zijn. Het is de vraag of maatregelen nog wel nodig zijn.
  Download PDF
 • Knelpunten-in-informatie-en-communicatie-bij-crisisbeheersing

  Knelpunten in informatie en communicatie bij crisisbeheersing

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2012
  De recente onderzoeksrapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie-pack te Moerdijk op woensdag 5 januari 2011, tonen aan dat er knelpunten en mankementen in de informatie- en communicatievoorziening bij crisisbeheersing zitten. Wat ging er fout en wat zou er anders...
  Download PDF
 • Veranderstrategie-bij-fusie-van-gemeenten

  Veranderstrategie bij fusie van gemeenten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2012
  De wijze waarop een gemeentelijke herindeling wordt doorgevoerd laat haar sporen na in het functioneren van de nieuw gevormde gemeente. Het verandertraject dient daarom zorgvuldig vorm te worden gegeven. Het is de vraag hoe gemeenten dat doen.
  Download PDF
 • Veiiligheidsbeleid-en-burgerparticipatie

  Veiligheidsbeleid en burgerparticipatie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Slaagt gemeentelijk beleid erin burgers bij de lokale veiligheidszorg te betrekken? Resultaten van onderzoek en aanbevelingen voor de praktijk.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (205) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches