of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Cover-Whitepaper-Eigendom-sportvastgoed-TG-v4

  Verduurzamen: Wie is aan zet?

  Whitepaper van Kenniscentrum Sport november 2020
  Het Klimaatakkoord van Parijs is getekend. De doelen uit het Klimaatakkoord zijn, samen met andere duurzaamheidsdoelen zoals circulariteit, klimaatadaptieve en natuur inclusieve sportaccommodaties, uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport. Op sportaccommodaties staan verschillende objecten (het sportvastgoed) die voor verduurzaming in...
  Download PDF
 • Bestuursacademie.-WOZ

  Kwaliteitscriteria voor een professionele uitvoering van de WOZ

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland oktober 2020
  De Waarderingskamer vindt het erg belangrijk dat medewerkers die WOZ-werkzaamheden uitvoeren bij gemeenten en bedrijven vakbekwaam zijn. Daarom heeft de Waarderingskamer in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heel duidelijk geformuleerd wat deze...
  Download PDF
 • Bestuursacademie.-Telefonisch-indiceren

  Telefonisch indiceren. Op een andere manier in gesprek

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland oktober 2020
  Je werkt als consulent (of beleidsmedewerker) binnen het sociaal domein in de wijk of op een afdeling van het gemeentehuis. Je bent actief en fietst of rijdt van huisbezoek naar huisbezoek. En dan waait het coronavirus ook Nederland binnen. Er worden mensen ziek. Sommige zelfs heel ziek. We houden afstand en we blijven binnen. Door het...
  Download PDF
 • BB-12-2020-cover-special-ICT-en-corona

  Special ICT & corona: Corona als influencer

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2020
  De corona-crisis heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Van de ene op de andere dag moest vrijwel elke ambtenaar thuis gaan werken. In deze ict-special besteden we aandacht aan welke acties organisaties daarvoor moesten nemen. Maar ook tot welke nieuwe inzichten de intelligente lockdown leidt bij de inrichting van...
  Download PDF
 • Rapport

  Bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie tot de bestuurlijke aanpak

  Whitepaper van I&O Research oktober 2020
  In de politiek en media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het onderwerp ‘bedreigde burgemeesters’. Er hebben zich recent meerdere ernstige zaken voorgedaan waarin burgemeesters zijn bedreigd. Zowel in de politiek als in de media is wel eens een causale relatie gelegd tussen enerzijds het gebruik van bevoegdheden in de...
  Download PDF
 • Hekkelman

  Thuiswerkprotocol. Een praktisch kader voor iedere werkgever

  Whitepaper van Hekkelman oktober 2020
  Medio maart van dit jaar kwam het kabinet met het dringende advies aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken. Een oproep waar grootscheeps gehoor aan is gegeven. Thuiswerken is niet nieuw. Binnen sommige werkgevers bestonden al mogelijkheden tot thuiswerken. Het collectief thuiswerken op verzoek van de werkgever, of als...
  Download PDF
 • KplusV-Vernieuw-de-vernieuwing

  Vernieuw de vernieuwing!

  Whitepaper van KplusV oktober 2020
  ‘We zijn niet hard genoeg voor elkaar’ was de kop boven een openhartig interview met Prins Constantijn, Special Envoy van Start-upDelta, in het Financieel Dagblad van 13 februari vorig jaar. In dat interview waarschuwt Prins Constantijn dat Nederland de boot dreigt te missen met sleuteltechnologieën, terwijl we hofleverancier...
  Download PDF
 • BB-11-2020-cover-special-zorg-en-corona

  EHBO in het sociaal domein: kwetsbare burgers eerst

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  De coronacrisis grijpt in op de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. In een drieluik kijkt Binnenlands Bestuur naar de gevolgen. Hoe ondersteun je als gemeente zzp’ers? Hoe zorg je voor continuïteit van de jeugdzorg? En welke alternatieve vormen van dagbesteding...
  Download PDF
 • KplusV

  Vier trends voor het financieren van de energietransitie als gemeente

  Whitepaper van KplusV september 2020
  Gemeenten en andere decentrale overheden hebben een grote opdracht in het aanjagen van de energietransitie en circulaire economie, zoals is vastgelegd in het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is o.a. afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 % eigendom van...
  Download PDF
 • Vindsubsidies_1

  Europese subsidies 2014-2020. Een reflectie

  Whitepaper van Vindsubsidies augustus 2020
  De euroscepsis lijkt deze dagen hoogtij te vieren onder Nederlandse burgers en bestuurders. Na de Griekse crisis, de migratiecrisis en Brexit is deze keer de nieuwe Europese meerjarenbegroting (MFK 2021-2027) en het Europese herstelfonds ‘Next Generation EU’ de aanleiding. Kort samengevat laat de scepsis zich als volgt samenvatten:...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (218) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches