of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Kenniscentrum-Sport---Bewegen

  Europese financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen oktober 2021
  Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht in welke financieringsmogelijkheden er zijn. Deze whitepaper geeft een uitgebreid overzicht aan professionals die een Europese subsidieaanvraag of...
  Download PDF
 • Atlas-Research_1

  Leerlingenstromen in het Voortgezet Onderwijs in Noord-Groningen

  Whitepaper van Atlas Research september 2021
  De regio Noord-Groningen kampt met krimp en vergrijzing. Het gevaar bestaat dat dat leidt tot een verschraling van het voorzieningenniveau en een daardoor afnemende leefbaarheid en verdere krimp in de regio. De instellingen voor voortgezet onderwijs in de regio werken aan een plan om de bereikbaarheid van voortgezet onderwijs in het gebied op...
  Download PDF
 • SAP

  De noodzaak de publieke sector te transformeren

  Whitepaper van SAP Nederland BV juli 2021
  Tijdens een crisis wordt de publieke sector nog belangrijker. Overheden staan onder druk om alles opnieuw vorm te geven, van begrotingen en processen tot de wijze waarop diensten aan burgers worden verleend. Systeemdenken helpt overheden om succesvol te reageren.   Lees meer in dit onderzoek van Oxford Economics.
  Download PDF
 • Atlas-Research

  Te koop

  Whitepaper van Atlas Research juli 2021
  Wat zijn de motieven van verkopers in het Groningse aardbevingsgebied om te willen verhuizen en hun woning te koop te zetten? En waar verhuizen deze mensen naartoe? Deze vragen worden beantwoord in dit onderzoek. Daarvoor is gebruikgemaakt van een database met informatie over en interviews met de 6421 personen die hun woning in het Groningse...
  Download PDF
 • KplusV_2

  Route naar sociaal ondernemerschap

  Whitepaper van KplusV juli 2021
  KplusV is van mening dat succesvolle partnerships tussen gemeenten en sociaal ondernemers helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom hebben wij een routeplan voor gemeenten ontwikkeld, die het sociaal ondernemerspotentieel optimaal benut.  
  Download PDF
 • Kennis

  Esports. Een introductie voor beleid, onderzoek en praktijk

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen juli 2021
  De term esports werd eind jaren negentig geïntroduceerd. Esports is een samenstelling van de Engelse woorden electronic en sport en staat voor het competitief spelen – in de vorm van competities of toernooien – van computerspellen. Dit kan zowel individueel als in teams. Niet alle vormen van recreatieve gaming worden gezien als...
 • kerstholt-2020-samen_1

  Samen tegen ondermijnende criminaliteit

  Whitepaper van TNO januari 2021
  Samenwerking lijkt vaak het sleutelwoord om tot een succesvolle integrale aanpak van ondermijning te komen. Daarbij is de aanpak van ondermijnende criminaliteit niet alleen een zaak van de politie en het OM, maar is samenwerking met andere partijen nodig, zoals de Belastingdienst en de gemeente. Belangrijke voordelen van een dergelijke...
  Download PDF
 • Bestuursacademie_1

  Samen tegen ondermijning

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland januari 2021
  Het thema ondermijning is in opmars. Het is een veelbesproken onderwerp in de wandelgangen bij politie, gemeenten, afvalverwerkingsbedrijven, omgevingsdiensten, UWV en de Belastingdienst. Regelmatig lezen we nieuwsberichten over kwesties als drugsdumpingen in de natuur, het oprollen van wietplantages en witwaspraktijken in de vastgoedsector....
  Download PDF
 • I-OResearch_3

  Nederlandse kiezer wil het socialer, duurzamer en progressiever

  Whitepaper van I&O Research januari 2021
  Kiezer wil linkser en minder conservatief beleid Uit herhaalonderzoek van I&O-onderzoeker Peter Kanne blijkt dat Nederlandse kiezers nu – enkele maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart – niet alleen hopen op linkser beleid (sociaaleconomisch) van een volgende regering, maar ook minder conservatief beleid...
  Download PDF
 • Engage-Process

  De inzet van processen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

  Whitepaper van Engage Process januari 2021
  Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden, wordt gevraagd een "rechtmatigheidsverklaring" af te geven. Ook wordt in een later stadium gevraagd een In Control statement af te geven. Terwijl er op verschillende wijzen invulling gegeven wordt aan deze...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (232) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches