of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Kennis

  Esports. Een introductie voor beleid, onderzoek en praktijk

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen juli 2021
  De term esports werd eind jaren negentig geïntroduceerd. Esports is een samenstelling van de Engelse woorden electronic en sport en staat voor het competitief spelen – in de vorm van competities of toernooien – van computerspellen. Dit kan zowel individueel als in teams. Niet alle vormen van recreatieve gaming worden gezien als...
 • kerstholt-2020-samen_1

  Samen tegen ondermijnende criminaliteit

  Whitepaper van TNO januari 2021
  Samenwerking lijkt vaak het sleutelwoord om tot een succesvolle integrale aanpak van ondermijning te komen. Daarbij is de aanpak van ondermijnende criminaliteit niet alleen een zaak van de politie en het OM, maar is samenwerking met andere partijen nodig, zoals de Belastingdienst en de gemeente. Belangrijke voordelen van een dergelijke...
  Download PDF
 • Bestuursacademie_1

  Samen tegen ondermijning

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland januari 2021
  Het thema ondermijning is in opmars. Het is een veelbesproken onderwerp in de wandelgangen bij politie, gemeenten, afvalverwerkingsbedrijven, omgevingsdiensten, UWV en de Belastingdienst. Regelmatig lezen we nieuwsberichten over kwesties als drugsdumpingen in de natuur, het oprollen van wietplantages en witwaspraktijken in de vastgoedsector....
  Download PDF
 • I-OResearch_3

  Nederlandse kiezer wil het socialer, duurzamer en progressiever

  Whitepaper van I&O Research januari 2021
  Kiezer wil linkser en minder conservatief beleid Uit herhaalonderzoek van I&O-onderzoeker Peter Kanne blijkt dat Nederlandse kiezers nu – enkele maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart – niet alleen hopen op linkser beleid (sociaaleconomisch) van een volgende regering, maar ook minder conservatief beleid...
  Download PDF
 • Engage-Process

  De inzet van processen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

  Whitepaper van Engage Process januari 2021
  Aan gemeenten, provincies en andere organisaties die voor een groot deel met publiek geld gefinancierd worden, wordt gevraagd een "rechtmatigheidsverklaring" af te geven. Ook wordt in een later stadium gevraagd een In Control statement af te geven. Terwijl er op verschillende wijzen invulling gegeven wordt aan deze...
  Download PDF
 • KplusV_1

  Route naar maatschappelijk ondernemen

  Whitepaper van KplusV januari 2021
  Nederlandse gemeenten staan voor vele uitdagingen. Naast de extra taken rondom zorg en welzijn, werk, onderwijs en participatie, dienen zich ook allerlei nieuwe complexe vraagstukken zoals het naleven van het energieakkoord, het aanjagen van innovaties vanuit de economische agenda en het optimaliseren van de sociale infrastructuur.   ...
  Download PDF
 • EIFFEL_3

  Advies afhandeling lopende handhavings- en bezwaarprocedures o.b.v. noodverordening na inwerkingtreding COVID-wet

  Whitepaper van EIFFEL december 2020
  Hoe is het als jurist om gedurende de coronacrisis te werken in een crisisorganisatie? En hoe ga je om met nieuwe corona-wetgeving? Sinds de zomer zijn we met een team van EIFFEL-juristen bezig om Veiligheidsregio’s zo flexibel mogelijk te ondersteunen. De coronacrisis legt een grote druk op deze organisaties: het normale werk moet...
  Download PDF
 • BB-24-2020-special-Corona-terugblik---cover

  Special: Corona terugblik

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie 2021
  Special: Corona terugblik Corona ontregelt leven en werk In Europa kreeg Bergamo de eerste klappen van het Covid 19-virus. Wie kent niet de beelden van de legertrucks vol lijken die door de Italiaanse stad reden? Daarna kwam ook Nederland aan de beurt en drukte de pandemie een stempel op leven en werk. Over corona als gamechanger gaat deze...
  Download PDF
 • Decido

  5 succesfactoren voor alliantievorming

  Whitepaper van Decido BV december 2020
  Het vormen van strategische allianties is een trend. Ook vanuit de overheid worden allianties gestimuleerd, zoals in het sociaal domein en de infrastructuur. Volgens onderzoek faalt echter 60 tot 70 procent van alle allianties. De factoren die hier het meest op van invloed zijn, zijn vaak weinig tastbaar. Het gaat om zaken als...
  Download PDF
 • Cover-Whitepaper-Eigendom-sportvastgoed-TG-v4

  Verduurzamen: Wie is aan zet?

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen november 2020
  Het Klimaatakkoord van Parijs is getekend. De doelen uit het Klimaatakkoord zijn, samen met andere duurzaamheidsdoelen zoals circulariteit, klimaatadaptieve en natuur inclusieve sportaccommodaties, uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport. Op sportaccommodaties staan verschillende objecten (het sportvastgoed) die voor verduurzaming in...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (227) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches