of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Arbeidsmarkt en Carrière

 • Voorkant-papernote-35

  Loonaangifteketen

  Whitepaper van PBLQ september 2011
  De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke functie. Maar liefst 120 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten, 55% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en...
  Download PDF
 • Leeuwendaal.-whitepaper

  Succession planning in het publieke domein

  Whitepaper van Leeuwendaal oktober 2013
  We deden, vanuit onze interesse in personeelsvraagstukken, samen met de Vrije Universiteit onderzoek naar het verschijnsel interne versus externe opvolging. Onze focus gold de top van de organisatie en de vragen luidden: Hoe kun je het beste de continuïteit van de leiding van publieke organisaties veilig stellen? En wat bepaalt of iemand...
  Download PDF
 • BB-20-2011-Special-consultancy-vp-klein

  Special consultancy: Externen

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2011
  Minder extern advies. Goedkoper advies. En niet meer standaard voor elk project hulp inroepen. Dat is het devies voor de overheid de komende jaren. De bezuinigingen dwingen overheden slimmer, effectiever te werken, en meer taken zelf te verrichten. En dat kan die overheid ook, beweert een hoogleraar. Voor de adviesbureaus is het slikken....
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2013-2

  UWV Kennisverslag 2013-2

  Whitepaper van UWV augustus 2013
  Dit UWV Kennisverslag (UKV) bevat recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe inzichten in de dienstverlening die UWV inzet voor werkzoekenden en werklozen. Ondanks de stijgende werkloosheid zijn er dit jaar en volgend jaar kansen op de arbeidsmarkt binnen bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen (artikel 2). Om oudere werklozen aan het...
  Download PDF
 • Leeuwendaal-gem.fusies

  Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden. Wat levert het eigenlijk op?

  Whitepaper van Leeuwendaal juli 2013
  Fuseren en intergemeentelijk samenwerken is hot in Nederland. Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die niet met één of meerdere buurgemeente aan het oriënteren is op bestuurlijke fusie danwel ambtelijke samenwerking. Een gemiddelde Nederlandse gemeente is betrokken bij maar liefst 30 verschillende regionale...
  Download PDF
 • BB12-2011-vp-voo-wpbieb

  Special Opleiden: meer voor minder

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie maart 2011
  Opleiding en scholing voor ambtenaren was een prachtige markt. Maar in 2010 kwam de klad erin. De gemeenten houden de hand op de knip, nadat zij jaren veel meer dan begroot hebben uitgegeven aan de scholing van hun personeel. De aanbieders van cursussen en opleidingstrajecten vechten om elke euro. En de gemeenten? Voor hen is er een wereld te...
  Download PDF
 • bios-vp-voor-wp

  Integriteit verankeren!

  Whitepaper van CAOP/BIOS februari 2013
  Volgens wettelijke bepalingen en bestuurlijke afspraken horen overheidsorganisaties hun integriteitsbeleid vast te leggen in een schriftelijk document. Het formaliseren van het integriteitsbeleid draagt volgens de literatuur bij aan de duurzame verankering en de effectiviteit van het beleid. In het onderzoek ’Integriteit verankeren!’...
  Download PDF
 • werken-bij-de-overheid-vp

  Sectoranalyse Overheid

  Whitepaper van UWV januari 2013
  Krimp in werkgelegenheid en vacatures bij de overheid Volgens het Ministerie van BZK waren er in 2011 444.000 werknemers werkzaam bij de overheid. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal werknemers met 12 duizend gedaald. Vooral bij gemeenten is de werkgelegenheid gekrompen, alleen bij de politie was sprake van een lichte groei. De...
  Download PDF
 • bios-vp-klein

  Monitor integriteit openbaar bestuur 2012

  Whitepaper van CAOP/BIOS december 2012
  In deze samenvatting vindt u achtereenvolgens: • de onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze monitor; • de antwoorden op de onderzoeksvragen, tevens conclusies van dit onderzoek naar het integriteitsbeleid en de -beleving binnen het openbaar bestuur. Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen zijn: 1) Hoe is het gesteld met...
  Download PDF
 • de-nieuwe-weg

  Een nieuwe weg

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur september 2012
  De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad brachten in de zomer van 2010 het advies Maak ruimte voor vernieuwing; investeren en besparen in het publieke domein uit . Bij de opstelling van dit advies werkten de drie raden zeer nauw samen in afwachting van de vorming van de Raad voor de leefomgeving en...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Arbeidsmarkt en Carrière (118) Branches Bezuinigingen (5) Bibob (1) Externe adviseurs (1) Integriteit (1) UWV (3) Veiligheid (1) Meer branches