of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Arbeidsmarkt en Carrière

 • Voorkant-Publicatie-Jirtsin-juni-2015

  De nieuwe ambtenaar binnen het directiemodel: de tijdbom tikt!

  Whitepaper van Expertisecentrum Plato juni 2015
  Er verandert veel in onze samenleving. Digitalisering, flexibilisering en individualisering zijn zomaar enkele begrippen die centraal staan in ons denken en doen tegenwoordig. Overheden staan voor de uitdaging om hierin mee te bewegen en met name van gemeenten, Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en Veiligheidsregio’s wordt veel...
  Download PDF
 • Toekomstbestendig-met-jong-talent

  Toekomstbestendig met jong talent

  Whitepaper van JSConsultancy juni 2015
  Overheden zijn bezig met de transformatie naar een ‘kleinere, regisserende en participerende overheid’ binnen een omgeving die andere eisen stelt dan voorheen. Flexibiliteit en innovatie lijken hierbij de sleutel; vaardigheden die juist onder jonge mensen vanzelfsprekend zijn. Investeren in jong talent zorgt ervoor dat...
  Download PDF
 • cover_4

  HR als business partner

  Whitepaper van JSConsultancy juni 2015
  Herpositionering HR cruciaal   De overheid is volop in ontwikkeling binnen een context die snel verandert. Hoe kan HR hierin van toegevoegde waarde zijn? Een goede HR-adviseur is volgens bestuurders vooral een strategisch adviseur voor de directie* en een adviseur voor het lijn-management. Vooral op strategische thema’s als...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2015-1

  UWV Kennisverslag 2015-1

  Whitepaper van UWV april 2015
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) bespreken we zoals gebruikelijk de volumeontwikkelingen. De in het vorige UKV opgemerkte trend van de opgaande economie zet door en heeft in 2015 naar verwachting een bescheiden afname van de WW-uitkeringen tot gevolg. Verder is er voor het eerst sinds de invoering van de WIA een afname te zien in de instroom in de...
  Download PDF
 • shutterstock-93544519-150x150

  Lerende Organisatie

  Whitepaper van HEMA Academie januari 2015
  In deze whitepaper wordt een visie op Lerende Organisaties en Het Nieuwe Leren in 2015 weergegeven. Door de trends te beschrijven die zich afspelen in de omgeving van organisaties en het belang van de wendbaarheid van medewerkers te bespreken komen we op het belang van de Lerende Organisatie in 2015.
  Download PDF
 • Jong-Talent-whitepaper

  Jong talent

  Whitepaper van JSConsultancy oktober 2014
  Jong Talent: nú investeren. Innovators en nieuwe denkers zijn hard nodig. De overheid is de sterkst vergrijzende sector in Nederland en de instroom van jonge ambtenaren heeft jarenlang gestagneerd. 'Overheden die nu niet investeren in jong talent, doen zichzelf echt te kort', zegt Lonneke Zwinkels, Opleidingsmanager Jong Talent...
  Download PDF
 • BB37-2012-vp-Special-Arbeidsmarkt-voor-wpbieb

  Special arbeidsmarkt: aantrekken en afstoten

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie september 2011
  Overheden moeten nu bezuinigen en personeel afstoten. Maar straks, als de economie en de arbeidsmarkt weer aantrekken, wordt personeel schaars, heel schaars. Hoe om te gaan met deze spagaat? Een aantal overheidsorganisaties denkt het antwoord te hebben: door te investeren in personeelsbeleid zetten ze zichzelf als werk gever op de kaart. Voor nu...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2014-1

  UWV Kennisverslag 2014-1

  Whitepaper van UWV maart 2014
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal. We gaan in op de belemmeringen die mensen met een Wajong- of WIA-uitkering kunnen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Ook kijken we naar de kansen van mensen met een WW-uitkering om weer aan het werk te komen en naar...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-42

  Evidence based loopbaanbeleid

  Whitepaper van PBLQ juli 2013
  Het werk in de publieke sector is voor 99% mensenwerk. Investeren in menselijk kapitaal is daarom cruciaal om de kwaliteit van de publieke sector op niveau te houden. Juist nu! In een tijd waarin er meer met minder moet en alle creativiteit en innovatievermogen nodig zijn om te komen tot slimmere oplossingen voor complexe maatschappelijke...
  Download PDF
 • Tweede-Kamer

  Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst

  Whitepaper van Hekkelman februari 2014
  Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Arbeidsmarkt en Carrière (118) Branches Bezuinigingen (5) Bibob (1) Externe adviseurs (1) Integriteit (1) UWV (3) Veiligheid (1) Meer branches