of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Arbeidsmarkt en Carrière

 • Jong-Talent-whitepaper

  Jong talent

  Whitepaper van JSConsultancy oktober 2014
  Jong Talent: nú investeren. Innovators en nieuwe denkers zijn hard nodig. De overheid is de sterkst vergrijzende sector in Nederland en de instroom van jonge ambtenaren heeft jarenlang gestagneerd. 'Overheden die nu niet investeren in jong talent, doen zichzelf echt te kort', zegt Lonneke Zwinkels, Opleidingsmanager Jong Talent...
  Download PDF
 • BB37-2012-vp-Special-Arbeidsmarkt-voor-wpbieb

  Special arbeidsmarkt: aantrekken en afstoten

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie september 2011
  Overheden moeten nu bezuinigen en personeel afstoten. Maar straks, als de economie en de arbeidsmarkt weer aantrekken, wordt personeel schaars, heel schaars. Hoe om te gaan met deze spagaat? Een aantal overheidsorganisaties denkt het antwoord te hebben: door te investeren in personeelsbeleid zetten ze zichzelf als werk gever op de kaart. Voor nu...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2014-1

  UWV Kennisverslag 2014-1

  Whitepaper van UWV maart 2014
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal. We gaan in op de belemmeringen die mensen met een Wajong- of WIA-uitkering kunnen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Ook kijken we naar de kansen van mensen met een WW-uitkering om weer aan het werk te komen en naar...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-42

  Evidence based loopbaanbeleid

  Whitepaper van PBLQ juli 2013
  Het werk in de publieke sector is voor 99% mensenwerk. Investeren in menselijk kapitaal is daarom cruciaal om de kwaliteit van de publieke sector op niveau te houden. Juist nu! In een tijd waarin er meer met minder moet en alle creativiteit en innovatievermogen nodig zijn om te komen tot slimmere oplossingen voor complexe maatschappelijke...
  Download PDF
 • Tweede-Kamer

  Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst

  Whitepaper van Hekkelman februari 2014
  Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-35

  Loonaangifteketen

  Whitepaper van PBLQ september 2011
  De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke functie. Maar liefst 120 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten, 55% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en...
  Download PDF
 • Leeuwendaal.-whitepaper

  Succession planning in het publieke domein

  Whitepaper van Leeuwendaal oktober 2013
  We deden, vanuit onze interesse in personeelsvraagstukken, samen met de Vrije Universiteit onderzoek naar het verschijnsel interne versus externe opvolging. Onze focus gold de top van de organisatie en de vragen luidden: Hoe kun je het beste de continuïteit van de leiding van publieke organisaties veilig stellen? En wat bepaalt of iemand...
  Download PDF
 • BB-20-2011-Special-consultancy-vp-klein

  Special consultancy: Externen

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2011
  Minder extern advies. Goedkoper advies. En niet meer standaard voor elk project hulp inroepen. Dat is het devies voor de overheid de komende jaren. De bezuinigingen dwingen overheden slimmer, effectiever te werken, en meer taken zelf te verrichten. En dat kan die overheid ook, beweert een hoogleraar. Voor de adviesbureaus is het slikken....
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2013-2

  UWV Kennisverslag 2013-2

  Whitepaper van UWV augustus 2013
  Dit UWV Kennisverslag (UKV) bevat recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe inzichten in de dienstverlening die UWV inzet voor werkzoekenden en werklozen. Ondanks de stijgende werkloosheid zijn er dit jaar en volgend jaar kansen op de arbeidsmarkt binnen bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen (artikel 2). Om oudere werklozen aan het...
  Download PDF
 • Leeuwendaal-gem.fusies

  Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden. Wat levert het eigenlijk op?

  Whitepaper van Leeuwendaal juli 2013
  Fuseren en intergemeentelijk samenwerken is hot in Nederland. Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die niet met één of meerdere buurgemeente aan het oriënteren is op bestuurlijke fusie danwel ambtelijke samenwerking. Een gemiddelde Nederlandse gemeente is betrokken bij maar liefst 30 verschillende regionale...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Arbeidsmarkt en Carrière (133) Branches Bezuinigingen (5) Bibob (1) Externe adviseurs (1) Integriteit (1) UWV (3) Veiligheid (1) Meer branches