of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2019-9: Werkenden met een jobcoach

Hoe vergaat het ze op de arbeidsmarkt?

UWV-Kennisveslag-201-9

Samenvatting

Ruim de helft van de mensen die vanuit UWV jobcoachbegeleiding kregen, werkt na drie jaar nog steeds. Een kleine meerderheid daarvan werkt zonder jobcoach.

 

Dit artikel brengt in beeld hoe het mensen vergaat op de arbeidsmarkt nadat ze zijn gestart met werk waarbij ze via UWV werden begeleid door een jobcoach. Tussen 2013 en 2018 zijn ongeveer 25.000 mensen gestart met een baan waarbij ze vanuit UWV begeleiding kregen van een jobcoach. Van deze groep heeft 95% een Wajong-uitkering en 5% een WGA-uitkering. UWV heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten onderzoeken hoe het deze groep vergaat op de arbeidsmarkt, hoe vaak ze hun baan verliezen en/of van baan wisselen. In het onderzoek onderscheiden we in totaal vier verschillende arbeidsmarktposities: proefplaatsing, regulier betaald werk met jobcoach, regulier betaald werk zonder jobcoach en geen werk. We komen tot de conclusie dat: 

- ruim 60% van de Wajongers die starten met jobcoaching na drie jaar nog steeds (of weer) werkt. De helft van deze groep werkt dan nog steeds met een jobcoach;

- circa 50% van de WGA’ers die starten met jobcoaching na drie jaar nog steeds (of weer) werkt. Twee derde van deze groep werkt dan zonder jobcoach; 

- er vier subgroepen waarneembaar zijn:

 • een deel is al vrij snel zonder jobcoach aan het werk

 • een deel blijft langdurig werken met een jobcoach

 • een deel verliest vrij snel het werk en blijft daarna lange tijd zonder werk

 • een deel wisselt in de jaren na de start van de jobcoaching meerdere keren van arbeidsmarktpositie (wel/geen werk, met/zonder jobcoach);

- WGA’ers vaker dan Wajongers vrij snel zonder jobcoach aan het werk gaan. Wajongers blijven juist vaker langdurig aan het werk met een jobcoach en wisselen vaker veelvuldig tussen werk met/zonder jobcoach en periodes zonder werk. Wajongers en WGA’ers verliezen ongeveer even vaak vrij snel het werk en blijven daarna lange tijd zonder werk.

- de vier groepen weinig van elkaar verschillen in leeftijd, geslacht en uitkeringspercentage. Qua type beperking is er één groot verschil: mensen met een verstandelijke beperking blijven vaker langdurig werken met een jobcoach.

Inhoudsopgave

Kennisprogramma Onbeperkt aan het Werk

Jobcoaching: wat is het?

Arbeidsmarktpositie

Lonen en gewerkte uren

Vast contract

Baanbeëindigingen en -wisselingen

Vier groepen

Verschillen tussen de groepen

Vervolgonderzoek

Inloggen of registreren