of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2019-8. Volumeontwikkelingen najaar 2019

Duiding van ontwikkelingen in de sociale zekerheid met speciale aandacht voor het toenemende gebruik van de no-riskpolis

UWV-2019-8

Samenvatting

De nieuwe doelgroepen van de Participatiewet maakten in 2018 bij ziekte vaker gebruik van de no-riskpolis dan de al langer bestaande doelgroepen.

Het economische beeld is aan het kenteren. In 2019 daalt het aantal lopende WW-uitkeringen nog wel, maar in 2020 komt de daling tot stilstand. Bij de WIA zien we een gestage toename van de instroom. Dit is vooral een gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking doordat mensen langer doorwerken. We gaan in dit artikel ook nader in op het gebruik van de no-riskpolis bij ziekte door twee nieuwe groepen: mensen in de Participatiewetgroep (die onder de doelgroep banenafspraak valt) en de groep beschut werk. De cijfers laten zien dat het gebruik van de no-riskpolis snel toeneemt.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Volumeontwikkelingen onder de loep

Ontwikkelingen in de WW

Wet werk en zekerheid (Wwz): inkomstenverrekening en gedifferentieerde WW-uitkeringen

Ontwikkelingen bij de instroom in de WIA

WIA-regelingen en -herkomstgroepen

Gebruik van de no-riskpolis door nieuwe doelgroepen

Inloggen of registreren