of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2019-7. No-riskpolis voor mensen in de Ziektewet

Experiment hiermee laat geen verhoogde arbeidsparticipatie zien

UWV-Kennisverslag-2019-7

Samenvatting

Het in 2017 gehouden experiment heeft de mogelijke toegevoegde waarde van de no-riskpolis voor mensen in de Ziektewet nog niet aangetoond.

 

Werkgevers zijn vaak huiverig om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, omdat ze bang zijn dat deze mensen vaak ziek zijn en daardoor extra kosten veroorzaken. De overheid probeert werkgevers via verschillende financiële maatregelen over te halen om deze mensen toch een baan te geven. Een van deze maatregelen is de no-riskpolis: als de werknemer ziek wordt, kan een beroep op een Ziektewet-uitkering worden gedaan, zodat de loonkosten voor de werkgever gecompenseerd worden. Welke werknemers hebben recht op zo’n no-riskpolis? Doorgaans ontstaat dit recht pas na twee jaar ziekte, bij de WIA-claimbeoordeling. Voorjaar 2017 is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd waarin 2.500 Ziektewet-gerechtigden zónder werkgever (vangnetters) al na één jaar ziekte een no-riskpolis toegewezen kregen. Aanleiding was een van de aanbevelingen van de werkgroep Kanker & Werk die in 2015 opgericht werd door de toenmalig minister van SZW. Deze aanbeveling hield in dat mensen met kanker al in de Ziektewet-periode het recht op een no-riskpolis krijgen. Omdat het vanwege privacy niet mogelijk was om specifiek mensen met kanker te selecteren, is het experiment verbreed naar alle diagnosegroepen. Het doel van het experiment was vast te stellen of de no-riskpolis het krijgen van werk vanuit de Ziektewet bevordert. De no-riskpolis werd verstrekt via een brief, die kort na de uitslag van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling – dus na één jaar ziekte – werd toegestuurd. De minister van SZW heeft het effect van het experiment laten onderzoeken door UWV en De Beleidsonderzoekers. De evaluatie van het experiment richtte zich zowel op werkhervatting als op de omstandigheden waaronder de no-riskpolis effectief kan zijn en de ervaringen met de no-riskpolis.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Doelgroepen voor de no-riskpolis

Onderzoek effectiviteit bestaande no-riskpolissen

Experiment met no-riskpolis in de Ziektewet

Evaluatie van het experiment: methodiek

Werkhervatting na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Werk zoeken en weten dat men een no-riskpolis bezit

Solliciteren en de no-riskpolis wel of niet noemen?

Focus op mensen met kanker

Vooralsnog geen positief effect

Verbetermaatregelen bekendheid

Inloggen of registreren