of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2019-6: Evidencebased werken bij dienstverlening aan werkzoekenden

Over het ontstaan en gebruik van de Keuzehulp dienstverlening WW

UWV-Kennisverslag-2019-6

Samenvatting

UWV is permanent bezig om zijn dienstverlening te verbeteren. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bewust gekozen methoden en technieken. Hieronder valt ook evidencebased werken, waarbij verschillende soorten van bewijs worden gecombineerd om te komen tot een besluit. Dit bewijs bestaat uit:

1) inzichten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;

2) inzichten gebaseerd op praktijkervaring van de UWV-professional; en

3) inzichten gebaseerd op informatie en voorkeuren van de werkzoekende.

 

De adviseurs werk van UWV stellen bij de start van de werkloosheid van werkzoekenden vast welke dienstverlening zij gaan inzetten om hun kansen opwerk te verbeteren. Om de adviseur te ondersteunen in zijn keuze is er sinds kort de Keuzehulp dienstverlening WW. Dit instrument bundelt alle beschikbare informatie over welke dienstverlening voor welke werkzoekende werkt, zowel uit wetenschappelijke als praktijkinzichten. In gesprek met de werkzoekende combineert de adviseur deze inzichten met die van de werkzoekende en komt tot dienstverlening op maat. Deze werkwijze draagt bij aan evidencebased werken en vakmanschap binnen UWV.

 

- De Keuzehulp dienstverlening WW voorziet de adviseur werk van de beste beschikbare kennis en stimuleert om op basis daarvan met de werkzoekende bewuster te kiezen welke dienstverlening het best past.

- Bij de ontwikkeling van de keuzehulp hebben adviseurs, specialisten in opleiden en ontwikkelen, implementatiedeskundigen, ontwikkelaars van dienstverlening en onderzoekers van UWV intensief samengewerkt. Hierdoor sluit het instrument goed aan bij de praktijk van de adviseurs en zorgt daarmee ook voor meer draagvlak.

- Actief in gesprek gaan met adviseurs werk over beschikbare wetenschappelijke kennis helpt hen die kennis op waarde te schatten en hiervan meer gebruik te maken.

- Om evidencebased werken te stimuleren is meer nodig dan een keuzehulp. Medewerkers moeten hun vakmanschap continu ontwikkelen en hiervoor ruimte krijgen van hun leidinggevenden.

Inhoudsopgave

Doen wat werkt gaat niet vanzelf

Hoe nemen professionals besluiten?

Evidencebased werken

Keuzehulp dienstverlening WW

Wat ziet de adviseur?

De opbrengst is maatwerk

Combinatie van praktijk en onderzoek

Investeren in de organisatie

Het vergroten van vakmanschap

Opgedane ervaring

Inloggen of registreren