of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2019-3. Volumeontwikkelingen 2019-I

Duiding van ontwikkelingen in de sociale zekerheid met speciale aandacht voor de gevolgen van het langer doorwerken

UWV-Kennisverslag-2019-3

Samenvatting

In 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen nog fors, maar in 2019 en 2020 verwacht het het Centraal Planbureau (CPB) een vertraging van de economische groei. Dat betekent dat we na een aantal jaren van forse afname ook een keerpunt bereiken bij het aantal WW-uitkeringen. De daling komt tot stilstand. Bij de WIA zien we een steeds verdere toename van de instroom. Een oorzaak van deze toename is het langere doorwerken van oudere werknemers. Daarmee neemt niet alleen het aantal oudere werknemers toe, ook het risico om arbeidsongeschikt te worden stijgt.

Inhoudsopgave

Volumeontwikkelingen onder de loep

Ontwikkelingen in de WW

Inkomstenverrekening WW volgens Wet werk en zekerheid

Ontwikkelingen bij de WIA

WIA-regelingen en -herkomstgroepen

Gevolgen van het langer doorwerken voor de WIA

Inloggen of registreren