of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-9: De no-riskpolis in kaart gebracht

Het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en minder dan 35% arbeidsongeschikten

UKV-09-2018-cover

Samenvatting

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze mensen een beroep doen op een regeling die hun loondoorbetaling compenseert. Dit is de no-riskpolisregeling. Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Voor 4 groepen werkenden met een arbeidsbeperking hebben wij het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers onderzocht: WAO, WGA, Wajong en WIA 35-minners. Dit artikel gaat in op de vraag in welke mate de werkgevers voor deze groepen gebruikmaken van de no-riskpolis.

Inhoudsopgave

No-riskpolis in de belangstelling

Geschatte aantal werkenden met no-riskpolis

Verwachte aantal ziekmeldingen

Ziektewet-uitkeringen no-riskpolis bij UWV

Geschatte gebruik van de no-riskpolis

Mogelijke redenen voor ondergebruik

Gevoeligheid van de uitkomsten over het ondergebruik

No-riskpolis: geen doel, maar een middel

Inloggen of registreren