of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-7: langdurig zieke werknemers

Wat leren de 42e-weeksmeldingen ons over verzuim bij grote en kleine bedrijven, achtergrondkenmerken, WIA-instroom en verzuimduur?

UKV-07-2017-cover

Samenvatting

Als een werknemer 42 weken ziek is, moet de werkgever dit melden aan UWV. De registratie hiervan gebruiken we om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het langdurig verzuim in Nederland en de relatie hiervan met de WIA-instroom. De gegevens kunnen ons ook helpen beter te voorspellen hoeveel werknemers het volgende kalenderjaar een WIA-aanvraag zullen doen.

Inhoudsopgave

Verandering in langdurig verzuim van werknemers?

Geen betrouwbare statistiek langdurig verzuim

UWV registreert meldingen langdurig verzuim

Bewerkingen op registratie 42e-weeksmeldingen werknemers en afbakening klein-groot

Aantal langdurig zieken bij kleine en grote bedrijven

Kans op langdurig zieke werknemer

Grootste stijging bij 60-plussers

Sterkste groei bij overheid en zorg en welzijn

Kwart doet WIA-aanvraag

WIA-aanvragers iets ouder

Ruwe schatting verzuimduur

Toekomstige toepassingen

Inloggen of registreren