of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-6: Volumeontwikkelingen

Duiding van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid, met speciale aandacht voor de WW

8902BEFB-3B9ACA00-2-UKV-06-2018-cover

Samenvatting

Periodiek publiceert UWV een kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, worden beschreven en geduid. Dit is zo’n kennisverslag. We bespreken niet alle ontwikkelingen, maar concentreren ons op de ontwikkelingen bij de instroom in de WIA en bij de WW. Verder gaan we in het bijzonder in op werkhervatting vanuit de WW.


Inhoudsopgave

WW-uitkeringen dalen in 2017 met 20%

Wet werk en zekerheid en de WW

WW en werkhervatting

Andere veranderingen in de uitstroom

WW’ers hervatten ook werk met behoud van een gedeeltelijke uitkering

Groei instroom in de WIA neemt af

Belangrijke begrippen voor de analyse van de WIA

Inloggen of registreren