of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-5: Minder beroep op WGA bij eigen risico dragen?

Instroom, uitstroom en doorstroom van werknemers van publiek verzekerden en eigenrisicodragers

UWV-2018-5

Samenvatting

Sinds 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Eigenrisicodragers kunnen het risico privaat verzekeren, maar kunnen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen. In dit artikel analyseren we de WGA-instroom en -uitstroom bij publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers.


Inhoudsopgave

Inkomstenverrekening in de WW

Eigenrisicodragerschap voordelig?

Eigen risico dragen versus publieke verzekering WGA 

Instroom, uitstroom en doorstroom onder de loep

Aandeel eigenrisicodragers verandert continu

Bedrijfsomvang, vaste contracten en eigen risico dragen hangen samen

Verantwoording analyse

Geen verschil tussen stabiel eigenrisicodragers en stabiel publiek verzekerde werkgevers

Grote bedrijven hoogste WGA-instroompercentage

Ook binnen grootteklassen geen opvallend verschil

WGA-uitstroompercentage iets hoger bij eigenrisicodragers

Doorstroom naar de IVA flink hoger bij eigenrisicodragers

Eigenrisicodragers meer vinger aan de pols

Inloggen of registreren