of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-3: Werkzoekgedrag verbeteren

UKV-03-cover

Samenvatting

Het is van groot belang dat werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (WW’ers) gemotiveerd naar werk (blijven) zoeken, zowel voor henzelf als voor UWV. Gedragswetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer welke drijfveren mensen hebben om naar werk te zoeken en hoe we kunnen inspelen op deze drijfveren om mensen te motiveren. Dit artikel laat zien hoe we gedragswetenschappelijke kennis uit de literatuur en uit onderzoek kunnen toepassen om WW’ers richting werk te helpen.

Inhoudsopgave

Werkzoekgedrag

- Wetenschappelijke theorie over motivatie

Persoonlijk werkplan

- Inhoud van het werkplan

- Onderzoeksopzet

Effect op werkzoekgedrag

Effect op ervaring

Invullen van het werkplan

Effectiviteit verder vergroten

Inloggen of registreren