of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-2: Kansen van technologie voor Arbeidsparticipatie

UWV-Whitepaper-2018-2

Samenvatting

In de maatschappelijke discussie over technologische ontwikkelingen gaat het vooral over het verlies van arbeidsplaatsen, terwijl er in potentie ook veel technologische ontwikkelingen zijn die de kansen op een baan juist vergroten. Ook komen de kansen die technologie biedt aan mensen met een beperking slechts zijdelings aan bod in de huidige maatschappelijke en beleidsdiscussies. Om die reden heeft UWV subsidie verstrekt aan Technopolis Group/SEOR en het VU Athena Instituut met het verzoek te onderzoeken of technologische toepassingen kansen kunnen bieden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.


Inhoudsopgave

Kansen in plaats van bedreigingen

Onderzoeksopzet

Werken met een arbeidsbeperking

Veelbelovende technologieën

Methode voor het identificeren en selecteren van kansrijke technologieën

Kosten en baten van nieuwe technologieën

Specifieke doelgroep

4 scenario’s

Voorwaarden voor gebruik

Kansrijke technologie in de praktijk

Kan technologie bijdragen aan inclusie?

Inloggen of registreren