of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-11: Volumeontwikkelingen 2018-II

Duiding van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid in de eerste helft van 2018

UKV-11-2018-cover

Samenvatting

Periodiek publiceert UWV een kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, worden beschreven en geduid. Dit is zo’n kennisverslag. UWV Kennisverslag (UKV) 2018-11 gaat nader in op volumeontwikkelingen bij de WW, de WIA en het vangnet-Ziektewet.​

Inhoudsopgave

WW-uitkeringen dalen in 2018 met 23%

Wet werk en zekerheid en de WW

WW en werkhervatting

Afzien van uitkering

Groei instroom in de WIA neemt af

Divergentie IVA en WGA

Belangrijke begrippen voor de analyse van de WIA

42-weeks zieken

Aantal uitkeringsjaren Ziektewet stijgt in 2018 met 3%

Het vangnet-Ziektewet

Inloggen of registreren