of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2018-10: Bepalen noodzakelijke begeleiding bij arbeidsparticipatie

Handzame handreiking structureert informatie en eindoordeel

UWV-Kennisverslag_1

Samenvatting

Er is een digitale handreiking beschikbaar voor professionals waarmee ze kunnen vaststellen op welke aspecten een klant met een beperking werkaanpassing en begeleiding nodig heeft om aan het werk te komen en blijven. Bij de ontwikkeling van dit hulpmiddel is nauw samengewerkt met professionals als arbeidsdeskundigen, jobcoaches, begeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), klantmanagers van gemeenten, consulenten en coaches gespecialiseerd in de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Inhoudsopgave

Goede inschatting nodig

Opzet en gebruik handreiking

Wensen handreiking betreffen vorm en inhoud

Handreiking ervaart men als nuttig

… en bruikbaar

Training bijzonder waardevol

Hoe nu verder?

Inloggen of registreren