of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2017-8: Duiding van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid

2017-8

Samenvatting

Onder invloed van de steeds rooskleuriger economische omstandigheden neemt het aantal WW-uitkeringen snel af. Daarentegen zien we bij de WIA een steeds verdere toename van de instroom. Een reden voor deze toename is dat oudere werknemers langer doorwerken. Niet alleen neemt het aantal oudere werknemers toe, ook het risico om arbeidsongeschikt te worden stijgt. 

Inhoudsopgave

WIA en WW onder de loep

Ontwikkelingen bij de instroom in de WIA

Langer doorwerken leidt tot meer instroom in de WIA

Ontwikkelingen in de WW

Waar staan we nu bij de WW?

Inloggen of registreren