of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2017-5: Wat is er aan de hand met de WIA

De instroomontwikkelingen in 2016 en 2016 geduid

Kennisverslag-2017.5

Samenvatting

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. We hebben onderzocht bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij hebben we rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun leeftijd en geslacht. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 

- De stijging van de instroom in 2016 is geconcentreerd bij 2 groepen van WIA-verzekerden: werknemers (mensen die gedurende de hele wachttijd voor de WIA in loondienst waren) en WW’ers.

- In 2016 stroomden bijna 23% meer WW’ers de WIA in dan in 2015. Deze stijging is voor 80% te verklaren doordat 2 jaar eerder het aantal mensen met een WW-uitkering in een vergelijkbare mate toenam. Daarnaast speelt een rol dat de WW’ers gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn (10%). De laatste 10% stijging komt doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend.

- De stijging van de WIA-instroom vanuit de werknemers is voor circa 25% te verklaren doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er steeds meer vrouwen werken. Voor ongeveer 25% komt de stijging doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Het resterende deel van de toename (circa 50%) komt doordat meer werknemers een WIA-uitkering aanvroegen. Waarom dat vaker gebeurde weten we niet. De ziekmelding, begeleiding en re-integratie in de eerste 2 ziektejaren is de verantwoordelijkheid van de werkgever en ligt daarmee buiten het gezichtsveld van UWV.

- Waarom het toekenningspercentage in 2016 steeg, is onduidelijk. Er zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.

Inhoudsopgave

Ontwikkeling WIA-instroom in de jaren 2013–2016

Daling in 2015 het gevolg van de Wet bezava

Box 1: Belangrijke begrippen voor de analyse van de WIA

Toename instroom 2016 vooral bij werknemers en WW’ers

Stijging van de WIA-instroom vooral bij ouderen

Stappen op de weg naar de WIA

Box 2: Onderzoeksmethode

De ontwikkeling van de WIA-instroom vanuit de WW

Beschouwing

Inloggen of registreren