of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV-Kennisverslag 2017-4: Werkhervatting langdurig zieke vangnetters

De uitkomsten van 2 enquêteonderzoeken onder WW´ers, uitzendkrachten en eindedienstverbanders vergeleken

Naamloos_2

Samenvatting

Werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers vallen onder het vangnet van de Ziektewet. We noemen deze werknemers ‘vangnetters’. In dit artikel staat de ontwikkeling van de werkhervatting van vangnetters die langdurig (dat wil zeggen minimaal 9 maanden) ziek zijn centraal. De verwachting is dat de aantrekkende economie en de invoering in 2013 van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) gepaard gaan met een hoger aandeel werkhervattingen. Of dit zo is, gaan we na door de werkhervatting van 2 cohorten langdurig zieke vangnetters die rond begin 2012 en begin 2015 ziek werden, te vergelijken. De belangrijkste resultaten zijn:

Y Het totale aandeel vangnetters dat 1,5 jaar na de ziekmelding weer aan het werk is, is voor de cohorten van 2015 en 2012 gelijk, te weten 12%.

Y Alleen de uitzendkrachten zijn wel vaker weer aan het werk, namelijk 21% van cohort 2015 versus 8% van cohort 2012.

Y De langdurig zieke WW’ers hebben het laagste aandeel werkenden (6% in cohort 2015 en 7% in cohort 2012).

Y De eindedienstverbanders hebben een aandeel werkenden van 17% in beide cohorten.

Inhoudsopgave

Meer werkhervattingen?

Onderzoek naar langdurig zieke vangnetters

Box 1: Modernisering Ziektewet: gevolgen voor vangnetters

Box 2: Weg naar de WIA-onderzoek

Aan het werk zijn

Relevante achtergrondkenmerken voor werkhervatting

Box 3: Vangnetters en werknemers in Weg naar de WIA 3-onderzoek vergeleken

Inloggen of registreren