of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2017-2: Werkloze 50-plussers en uitzendwerk

UKV-2017-2

Samenvatting

50-plussers worden niet vaker werkloos dan mensen die jonger zijn dan 50 jaar, maar eenmaal werkloos duurt het veel langer voordat ze weer een baan vinden. Veel WW’ers hervatten het werk met een uitzendbaan. Dit geldt ook voor 50-plussers. Van de 50-plussers die in 2012 zijn ingestroomd in de WW en die werk hebben gevonden, heeft 34% werk hervat via een uitzendbaan. Hoewel uitzendwerk volwaardig werk is, geven veel uitzendkrachten aan liever een niet-uitzendbaan te hebben. In dit artikel geven we antwoord op de vraag of uitzendwerk voor 50-plussers betere kansen biedt op een niet-uitzendbaan.

Uit de analyses kunnen we de volgende conclusies trekken:

- 50-plussers die vanuit uitzendwerk in de WW komen, stromen via de WW vaker uit naar uitzendwerk dan 50-plussers die vanuit een niet-uitzendbaan in de WW zijn gekomen.

- Voor 50-plussers die in een recent verleden uitzendwerk hebben gedaan en na instroom in de WW opnieuw uitzendwerk gaan doen, is uitzendwerk geen opstap naar een niet-uitzendbaan.

- Voor 50-plussers die vanuit een niet-uitzendbaan in de WW komen, is uitzendwerk wel een opstap naar een niet-uitzendbaan.

- De groep waarvoor uitzendwerk een opstap naar een niet-uitzendbaan is, doet niet vaak uitzendwerk, terwijl de groep waarvoor uitzendwerk geen opstap naar een niet-uitzendbaan is, juist wél vaak uitzendwerk doet.

Inhoudsopgave

Werk vinden moeilijk voor 50-plusser

Perspectief voor 50-plussers

Uitzendwerk biedt kansen voor WW’ers

Vaker laagopgeleid en jonger

Uitzendwerk bevordert kans op een niet-uitzendbaan

Onderzoeksmethode

Een deel van de WW’ers blijft uitzendwerk doen

Wat betekent dit voor WW’ers van 50 jaar en ouder?

Inloggen of registreren