of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2017-1: Ontwikkelingen eindedienstverbanders in de ziektewet

Veranderingen sinds de Wet bezava bij werknemers die ziek uit dienst gaan

UKV0117

Samenvatting

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit zijn de zogenoemde vangnetters.

De twee belangrijkste veranderingen sinds de invoering van deze wet zijn:

• de introductie van premiedifferentiatie voor werkgevers; en

• verkorting van de Ziektewet-duur voor vangnetters die in theorie nog ander werk kunnen verrichten (35-minners op basis van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling).

In deze publicatie staan de eindedienstverbanders centraal. We vergelijken het beroep op de Ziektewet en WGA voor de invoering van de Wet bezava, met het beroep na de invoering. We zien daarbij de volgende ontwikkelingen:

• Meer grote werkgevers kiezen ervoor om voor eindedienstverbanders eigenrisicodrager van de Ziektewet te zijn. Het instroompercentage van eindedienstverbanders in de Ziektewet is gestegen. Deze stijging zien we uitsluitend terug bij grote (uitzend)-bedrijven. Bij de kleine en middelgrote bedrijven zien we juist een daling.

• Sinds de invoering van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling in 2013, stromen aan het begin van het tweede ziektejaar meer eindedienstverbanders uit dan in de jaren vóór de invoering.

• Het percentage werknemers dat als eindedienstverbander de WGA instroomt, daalt.

• 15 maanden na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling heeft 32% van de ’35-minners’ werkt.

Inhoudsopgave

De Wet bezava op hoofdlijnen en eigenrisicodracht

Verandert het beroep op de Ziektewet en de WGA?

Eigenrisicodragerschap voornamelijk bij de grote bedrijven

Instroom stijgt sterk in 2015

Bij de grote bedrijven uit het publieke bestel stijgt het instroompercentage

Vooral vanuit uitzendbedrijven groeit het aantal eindedienstverbanders

Uitstroom uit de Ziektewet stijgt in tweede ziektejaar

Instroompercentage in de WGA daalt

Na de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Bijna een derde van de 35-minners komt aan het werk

Ruim 60% 35-minners stroomt de WW in

Terug in de Ziektewet

Beschouwing

Inloggen of registreren