of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2016-7

Inkomstenverrekening in de WW

2016-7_1

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor de invoering van inkomstenverrekening als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), die als neveneffect leidt tot een toename van het aantal WW-uitkeringen. Het betreft hier een louter statistische vertekening.

De invoering van inkomstenverrekening als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) leidt tot een toename van het aantal WW-uitkeringen. Maar het gaat hier om een louter statistische vertekening. Hierdoor wordt de interpretatie van de ontwikkeling van de WW ernstig bemoeilijkt. UWV heeft gezocht naar een mogelijkheid om deze vertekening zichtbaar te maken, zodat we er rekening mee kunnen houden. De uitkomst daarvan is dat we WW-uitkeringen differentiëren naar WW-rechten waarop daadwerkelijk een uitkering wordt uitbetaald enerzijds en WW-rechten waarop geen uitkering wordt uitbetaald (nuluitkeringen) anderzijds, waarbij we nuluitkeringen nader typeren. De belangrijkste punten zijn daarbij:

 

• We onderscheiden 3 hoofdtypen van nuluitkeringen: nuluitkeringen bij toekenning van

de WW; nuluitkeringen als gevolg van een maatregel; en nuluitkeringen bij het einde

van de WW (staartnuluitkeringen).

• De toename van het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de invoering van

inkomstenverrekening wordt veroorzaakt door een toename van het aantal

staartnuluitkeringen.

• Door een nieuwe grootheid ‘gedifferentieerde WW-uitkeringen’ te definiëren, die gelijk

is aan het aantal WW-uitkeringen minus het aantal staartnuluitkeringen, krijgen we

beter zicht op de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen.

Inhoudsopgave

Inkomstenverrekening

Nuluitkeringen nader geanalyseerd

Hoe gaan we om met het registratie-effect?

Inloggen of registreren