of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2016-6

Werken aan het oplossen van schulden. Hoe doen andere Europese landen dat?

2016-6

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor schuldhulpverlening. Het gaat in op de belangrijkste bevindingen van een quickscan die is uitgevoerd om in kaart te brengen hoe andere Europese landen omgaan met de combinatie schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding. Er zijn aanzienlijke verschillen in de aanpak van re-integratie en van schuldhulpverlening in Europa.

Schulden kunnen voor werkzoekenden een belemmering vormen om aan werk te komen. Dit blijkt uit onderzoek van UWV. Om voor dit probleem een passende aanpak te ontwikkelen heeft UWV onderzoek gedaan naar hoe andere Europese landen omgaan met de samenhang tussen financiële problematiek en arbeidstoeleiding

 

Een quickscan heeft tot de volgende inzichten geleid:

• In lang niet alle EU-landen hebben uitvoeringsinstellingen op het gebied van werk en inkomen een goed beeld van de schuldenproblematiek bij uitkeringsgerechtigden.

Slechts 4 van de 20 ondervraagde landen kunnen de omvang van het probleem becijferen.

• Over samenloop van schuldhulpverlening en uitkeringen is meer bekend. In 7 van de 13 ondervraagde landen is bekend hoe vaak deze vorm van samenloop voorkomt.

• De meeste publieke uitvoerders op het gebied van werkgelegenheid en uitkeringen (PES) erkennen schulden als een belemmering voor re-integratie naar werk, behalve Noorwegen, Zweden, Cyprus en Litouwen. Maar een integrale aanpak van re-integratie en schuldhulpverlening maakt in lang niet alle landen deel uit van het armoedebeleid.

• Op Europees niveau is vrijwel niets bekend over de effecten van de verschillende strategieën die de verschillende landen gebruiken. Er moet veel meer aandacht komen voor onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende strategieën.

• De aanpak van UWV, gericht op informeren, signaleren en verwijzen van mensen met financiële problemen, is in lijn met wat er elders in Europa gebeurt. Op het gebied van preventie scoort UWV hoog in Europa.

• Enkele landen kennen een meer integrale aanpak van schulden en re-integratie naar werk. Die vereist een intensieve samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij schulden en re-integratie naar werk.

• Het belang van werk wordt bij de schuldhulpverlening in verschillende landen ook ingezien. In deze landen kan werk zoeken een voorwaarde voor toelating tot

schuldsanering of kwijtschelding van de schulden zijn.

Inhoudsopgave

Mogelijke rol UWV bij schulden?

Schulden barrière voor re-integratie, maar omvang onbekend

2 problemen bij activering

Van aandacht voor schulden bij re-integratie ...

... tot samenwerking met schuldhulpverlening

Effectiviteit niet onderzocht

Werk zoeken als toelatingseis tot schuldhulpverlening ...

… of als voorwaarde voor kwijtschelding van schulden

Grote verschillen

Ruimte voor meer aandacht en onderzoek

Wat UWV hier nu van leert

Inloggen of registreren