of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2016-4

De invloed van beleidsveranderingen op het aantal WW-uitkeringen

2016-4

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor de invloed van beleidsveranderingen op het aantal WW-uitkeringen, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz), die momenteel de interpretatie van de WW-ontwikkeling sterk bemoeilijken.

 

Beleidsveranderingen beïnvloeden momenteel sterk de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Sinds 2013 wordt de pensioenleeftijd stap voor stap verhoogd.

Daarnaast zijn er in het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verschillende beleidsveranderingen ingevoerd die van invloed zijn op de WW-ontwikkeling.

Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid tot inkomstenverrekening vanaf 1 juli 2015 en de verkorting van de maximale WW-duur vanaf 1 januari 2016. De invloed van

deze beleidsveranderingen maakt het moeilijk om de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen te duiden. In dit artikel proberen we helderheid te creëren door de effecten van de verschillende veranderingen zo veel mogelijk te kwantificeren. Dit leidt tot de volgende conclusies:

 

• De verhoging van de pensioenleeftijd zal tussen 2015 en 2021 zorgen voor een toename van het aantal WW-uitkeringen met ruim 4 à 5%.

• De veranderde uitvoering, die samenhangt met de invoering van het Wwz-onderdeel inkomstenverrekening, zorgt voor een structurele toename van het aantal

WW-uitkeringen met circa 16%. De grootste toename vindt plaats in de periode 2015-2017. Het betreft hier echter uitsluitend een toename van het aantal zogenaamde

nuluitkeringen (=WW-rechten zonder uitkering), zodat het bedrag aan uitkeringen niet wordt beïnvloed.

• De invoering van het Wwz-onderdeel duurverkorting WW zorgt voor een structurele afname van het aantal WW-uitkeringen met circa 11%. De grootste afname vindt plaats in de periode 2019-2020.

• De effecten van inkomstenverrekening en duurverkorting zijn voor elk van de verschillende leeftijdscategorieën anders: zowel in omvang als in tijd. Dat maakt het

moeilijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringenper leeftijd en per sector.

Inhoudsopgave

Wat gebeurt er met de WW?

Centrale vraag

Basisscenario

De verhoging van de pensioenleeftijd

Wwz: de invoering van inkomstenverrekening

Wwz: duurverkorting WW

Overige ontwikkelingen

Vertekende WW-statistiek

Inloggen of registreren