of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2016-2

Netwerken opbouwen rond kwetsbare jongeren

2016-2

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor het opbouwen van netwerken door organisaties die kwetsbare jongeren begeleiden van onderwijs naar werk.

 

UWV heeft zich teruggetrokken uit de netwerken rondom kwetsbare jongeren. Tegelijkertijd hebben gemeenten met de Participatiewet een belangrijkere rol gekregen

bij de arbeidstoeleiding van deze jongeren. De samenwerking op dit gebied moet binnen deze nieuwe context opnieuw vorm krijgen.

 

Onderzoek naar de opbouw van netwerken die zich inzetten voor kwetsbare jongeren levert 10 succesfactoren op voor goede samenwerking bij het begeleiden van deze jongeren naar (betaald) werk.

1) Stel de jongere centraal.

2) Zorg voor consensus over doelstellingen en de verdeling van taken en

verantwoordelijkheden.

3) Netwerkpartijen moeten het belang van het netwerk onderschrijven.

4) Gebruik expertise uit verschillende disciplines.

5) Zorg voor een vaste kern van partijen en laat waar nodig andere partijen met

relevante expertise aanhaken.

6) Zorg voor voldoende capaciteit en ondersteuningsaanbod.

7) Zorg voor continuïteit in de begeleiding.

8) Maak duidelijke afspraken over contact en communicatie tussen netwerkpartijen.

9) Betrek alle partijen op meerdere niveaus bij het netwerk.

10) Zorg voor coördinatie via 2 soorten regisseurs.

 

De succesfactoren zijn vertaald naar een zogenaamde Werkagenda, waarmee netwerken praktisch invulling kunnen geven aan deze succesfactoren.

 

De Werkagenda is vooral bruikbaar voor kleinere en middelgrote gemeenten die nog bezig zijn met het vormgeven van een netwerk.

Inhoudsopgave

Nieuwe context

De ‘oude’ Wajong-netwerken

Samenwerking binnen netwerken

Elementen van succesvolle samenwerking

Instrumenten

Benutting van kennis

Inloggen of registreren