of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2016-1

Van WW naar Ziektewet

2016-1_1

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor het gebruik van de Werkverkenner als handvat bij het vroegtijdig herkennen van werkzoekenden met een verhoogd risico op doorstroom naar de Ziektewet.

1 op de 20 mensen in de WW (5%) stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet. UWV kan deze doorstroom mogelijk beperken door zo vroeg mogelijk vast te stellen wie een groot risico loopt om in de Ziektewet te komen en vervolgens passende dienstverlening aan te bieden. Dit artikel biedt een eerste inzicht in het profiel van mensen in de WW met een verhoogd risico op instroom in de Ziektewet. We gebruiken hiervoor de factoren uit de Werkverkenner die aan het begin van de WW bij werkzoekenden worden gemeten.

 

•  1 op de 5 werkzoekenden die zich te ziek voelt om te werken, stroomt binnen 1 jaar

door naar de Ziektewet.

• 1 op de 6 werkzoekenden die psychische belemmeringen ervaart om te werken, stroomt

binnen 1 jaar door naar de Ziektewet.

• Ook 1 op de 6 werkzoekenden die lichamelijke belemmeringen ervaart om te werken,

stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet.

• Als bij doorstroom naar de Ziektewet de verzekeringsarts een diagnose stelt, dan blijkt

dat:

• 33% een psychische aandoening als hoofddiagnose heeft;

• 23% een aandoening aan het bewegingsstelsel heeft;

• 27% een andere aandoening heeft;

• bij 17% de hoofddiagnose (nog) onbekend is.

Inhoudsopgave

Van WW naar Ziektewet

Inzicht in risico op instroom Ziektewet

Doorstroom van WW naar Ziektewet

Voorspelde kans op werk en Ziektewet-instroom

Profiel werkzoekenden in de Ziektewet

Gezondheidsbelemmeringen bij aanvang WW

Meerderheid heeft psychische aandoening

2 pilots als vervolg

Inloggen of registreren