of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2015-3

UWV-Kennisverslag-2015-3

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) besteden we aandacht aan de effectiviteit van de re-integratiedienstverlening die UWV inzet. Ook onderzoeken we of het mogelijk is met online interventies de arbeidsparticipatie te bevorderen van mensen met een arbeidsbeperking. Verder komt het probleem van gefingeerde dienstverbanden aan bod. 

Inhoudsopgave

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

1 Volumeontwikkelingen

Professionaliseren dienstverlening

2 Sneller aan de slag

3 Online interventies voor mensen met een arbeidsbeperking

4 De aanpak van gefingeerde dienstverbanden

Inloggen of registreren