of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2015-1

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid / Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie / Professionaliseren dienstverlening

UWV-Kennisverslag-2015-1

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) bespreken we zoals gebruikelijk de volumeontwikkelingen. De in het vorige UKV opgemerkte trend van de opgaande economie zet door en heeft in 2015 naar verwachting een bescheiden afname van de WW-uitkeringen tot gevolg. Verder is er voor het eerst sinds de invoering van de WIA een afname te zien in de instroom in de WIA. In de 3 overige artikelen besteden we aandacht aan 3 verschillende onderwerpen. Artikel 2 laat zien hoeveel werknemers uit de Europese Unie in Nederland werken en hoeveel van hen na afloop van hun dienstverband een beroep doen op de WW in Nederland. In artikel 3 bespreken we de gevolgen van schuldenproblematiek onder uitkeringsgerechtigden. In het laatste artikel laten we zien welke uitkeringsgerechtigden niet gebruikmaken van de online dienstverlening en wat daarvan de achtergrond is.

Inhoudsopgave

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid
1 Volumeontwikkelingen
Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
2 Dienstverbanden en WW-uitkeringen onder Europese werknemers
Professionaliseren dienstverlening
3 Schuldenproblematiek onder uitkeringsgerechtigden
4 Online dienstverlening en face-to-face-contact

Inloggen of registreren