of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2014-3

UWV-Kennisverslag-2014-3

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) besteden we onder andere aandacht aan manieren om de dienstverlening van UWV verder te verbeteren en aan de financiële prikkels in de WGA. Zo gaat UWV gericht online dienstverlening aanbieden op basis van de uitslagen van de Werkverkenner. Deze voorspelt de kans op werkhervatting voor WW’ers binnen 1 jaar. Verder aandacht voor een 5-daagse training evidence-based medicine, die leidt tot een betere onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door verzekeringsartsen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet werken, verliezen na enige tijd het recht op de loongerelateerde uitkering. Dit prikkelt om het werk te hervatten maar leidt nauwelijks tot een hogere uitstroom uit de WGA.

Inhoudsopgave

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

1 Volumeontwikkelingen

- Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

2 Uitkeringsprikkel WGA werkt

- Professionaliseren dienstverlening

3 Ontwikkeling en uitvoering van de werkverkenner

4 Werkverkenner, dan krijg je wat

5 Evidence-based werken in de verzekeringsgeneeskunde

Inloggen of registreren