of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2014-1

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid; Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie; Professionaliseren dienstverlening

UWV-Kennisverslag-2014-1

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal. We gaan in op de belemmeringen die mensen met een Wajong- of WIA-uitkering kunnen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Ook kijken we naar de kansen van mensen met een WW-uitkering om weer aan het werk te komen en naar de invloed van schuldenproblematiek en armoede op de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden. Binnen de groep Wajongers vormen jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grote groep. Onderzoek wijst uit dat voor succesvolle arbeidsparticipatie van jongeren met LVB, begeleiding op de werkvloer en blijvende aandacht voor sociale en werknemersvaardigheden nodig zijn. (artikel 3). Mensen met (chronische) psychische aandoeningen zijn een andere kwetsbare groep die we bij UWV vaak tegenkomen. In dit UKV bespreken we een onderzoek naar stemmings- en angststoornissen. Of UWV met behulp van nieuwe werkwijzen mede kan bijdragen aan het bevorderen van het herstel en (gedeeltelijke) werkhervatting moeten we nog verder onderzoeken (artikel 5).

Inhoudsopgave

Belangrijkste signalen uit UKV 2014-1

In dit UKV

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

1 Volumeontwikkelingen

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

2 Werk vinden tijdens de WW

3 Arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking is hard werken

4 Schulden en armoede bij uitkeringsgerechtigden

Professionaliseren dienstverlening

5 Herkenning van stemmings- en angststoornissen bij de WIA-claimbeoordeling

Inloggen of registreren