of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2013-3

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid; Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie; Professionaliseren dienstverlening

UWV_1

Samenvatting

Dit UWV Kennisverslag (UKV) besteedt aandacht aan ontwikkelingen in de WIA en een nieuw instrument voor verzekeringsartsen. De jaarlijkse WIA-instroom groeide sneller dan verwacht. 58% van deze extra groei kan worden verklaard door demografische effecten, opnieuw indienen van een eerder afgewezen WIA-aanvraag en heropeningen van een WIA-uitkering (artikel 2). Toename van het aantal tijdelijke banen is een belangrijke factor bij de extra stijging van het beroep op de WIA. (artikel 3). Uit promotieonderzoek blijkt dat er 9 persoonsgebonden en omgevingsfactoren zijn die werkhervatting van langdurig zieke werknemers kunnen bevorderen of belemmeren (artikel 6). Er blijken weinig verschillen te zijn tussen bedrijfstakken en tussen grote en kleine werkgevers in de kansen op werk voor Wajongers, WGA’ers en 55-plussers in de WW (artikel 4). Het aandeel WW’ers dat het werk hervat als zelfstandige is verdubbeld na invoering van de startersregeling. WW’ers die als zelfstandige het werk hervatten, vallen minder vaak terug op een WW- of bijstandsuitkering dan WW’ers die gaan werken in loondienst (artikel 5). Daarnaast gaat dit UKV in op recente ontwikkelingen in de uitkeringsvolumina (artikel 1).

Inhoudsopgave

Belangrijkste signalen uit UKV 2013-3

In dit UKV

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

1 Volumeontwikkelingen

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

2 Stijging WIA-instroom 2006–2012. Invloed van demografie,

opbouw en administratieve wijzigingen

3 Stijging WIA-instroom 2006–2012. Invloed van werking arbeidsmarkt

4 Kansen op werk voor Wajongers, WGA’ers en oudere WW’ers

5 Starten als zelfstandige vanuit de WW

Professionaliseren dienstverlening

6 Een nieuw instrument voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

van langdurig zieke werknemers

Inloggen of registreren